สมาคมกีฬาฮอกกี้น้ำแข็งแห่งประเทศไทย
Ice Hockey Association of Thailand

ประกาศรายชื่อนักกีฬา South east Asia Youth Cup 2019

ประกาศรายชื่อนักกีฬา South east Asia Youth Cup 2019 เพื่อเข้าร่วมการแข่งขัน ในวันที่ 9 – 13 กันยายน 2019 โดยประเทศไทยเป็นเจ้าภาพในการจัดการแข่งขัน ณ สนาม The Rink ลานพระราม 9