สมาคมกีฬาฮอกกี้น้ำแข็งแห่งประเทศไทย
Ice Hockey Association of Thailand

ทีมชาติหญิงพร้อมออกเดินทาง

ม.ล. กฤษฎา เกษมสันต์ นายกสมาคมกีฬาฮอกกี้น้ำแข็งแห่งประเทศไทย และคณะนักกีฬาหญิงฮอกกี้น้ำแข็งทีมชาติไทยร่วมถ่ายรูปหมู่ ก่อนออกเดินทางไปร่วมแข่งขันที่ UAE