สมาคมกีฬาฮอกกี้น้ำแข็งแห่งประเทศไทย
Ice Hockey Association of Thailand

การปรับปรุงฐานข้อมูลนักกีฬา ประจำปี พ.ศ. 2563-2564

ประกาศสมาคมกีฬาฮอกกี้น้ำแข็งแห่งประเทศไทย ที่ 1/2563

เรื่อง การปรับปรุงฐานข้อมูลนักกีฬา ประจำปี พ.ศ. 2563-2564

เนื่องด้วยสมาคมกีฬาฮอกกี้น้ำแข็งแห่งประเทศไทย กำลังดำเนินการปรับปรุงฐานข้อมูลของนักกีฬาแต่ละสโมสร ซึ่งเป็นสมาชิกของสมาคมฯ ประจำปี พ.ศ. 2563-2564 (รายชื่อสมาชิกมีผลบังคับใช้ 1 ปี)

ดังนั้น สมาคมฯ จึ้งขอให้นักกีฬาทุกท่านติดต่อสโมสรต้นสังกัดเพื่อตรวจสอบ และเพิ่มรายชื่อของตนเองลงในฐานข้อมูล เพื่อรวบรวมข้อมูลดังกล่าวให้กับสมาคมฯ ภายในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2563

ทั้งนี้ หากพ้นกำหนดดังกล่าว นักกีฬาที่ไม่มีรายชื่ออยู่ในทะเบียนสโมสรต้นสังกัด ซึ่งทุกสโมสรต้องรวบรวมให้กับสมาคมฯ จะไม่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ของทางสมาคมฯ ได้ อาทิเช่น การเป็นตัวแทนนักกีฬาทีมชาติในการแข่งขันรายการต่างๆ, การเข้าร่วมการแข่งขันชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย, การฝึกอบรม หรือ กิจกรรมที่สมาคมฯ จัดขึ้น

ประกาศ ณ วันที่ 11 พฤศจิกายน 2563

(หม่อมหลวงกฤษฏา เกษมสันต์)

นายกสมาคมกีฬาฮอกกี้น้ำแข็งแห่งประเทศไทย

 

เอกสารแนบ