สมาคมกีฬาฮอกกี้น้ำแข็งแห่งประเทศไทย
Ice Hockey Association of Thailand

การอบรมผู้ตัดสินกีฬาฮอกกี้น้ำแข็ง ประจำปี 2564

(4-12-2564 : 8.30 น.) สมาคมกีฬาฮอกกี้น้ำแข็งแห่งประเทศไทย การกีฬาแห่งประเทศไทย และสหพันธ์ฮอกกี้น้ำแข็ง IIHF ได้จัดอบรมกรรมการผู้ตัดสินกีฬาฮอกกี้น้ำแข็งประจำปี 2564 ระหว่างวันที่ 4-6 ธันวาคม ณ โรงแรม คูณ สมุทรปราการ โดยมี หม่อมหลวง กฤษฎา เกษมสันต์ นายกสมาคมกีฬาฮอกกี้น้ำแข็งแห่งประเทศไทยเป็นประธานในการเปิดอบรม และได้เชิญวิทยากรจาก สหพันธ์กีฬาฮอกกี้น้ำแข็งนานาชาติ (International Ice Hockey Federation – IIHF) Mr.Marc Verlinden จากประเทศเบลเยียม มาเป็นวิทยากรผู้ฝึกอบรมครั้งนี้ โดยวัตถุประสงค์ในการอบรมครั้งนี้เพื่อพัฒนาผู้ตัดสินที่ผ่านการอบรมใน Level 1 ที่มีประสบการณ์ในการตัดสินการแข่งขันมาแล้ว ไม่น้อยกว่า 1 ปี และเป็นผู้ที่ชื่นชอบในกีฬาฮอกกี้น้ำแข็ง และมีความสนใจร่วมในการตัดสินการแข่งขันฮอกกี้น้ำแข็งระดับประเทศและระดับนานาชาติ

สมาคมฮอกกี้น้ำแข็งแห่งประเทศไทย ได้เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมการอบรมได้มีส่วนร่วมเป็นผู้ตัดสินการแข่งขัน ซึ่งผู้ที่ผ่านการอบรมจะได้รับความเพลิดเพลินและสนุกกับการแข่งขันฮอกกี้น้ำแข็ง สิ่งที่ได้จากการพัฒนาผู้ตัดสิน ไม่เพียงแต่จะสร้างคุณประโยชน์ให้กับผู้ผ่านการฝึกอบรม แต่ยังส่งผลลัพธ์ถึงผู้เล่น ผู้ฝึกสอนและผู้ชมกีฬาอีกด้วย