สมาคมกีฬาฮอกกี้น้ำแข็งแห่งประเทศไทย
Ice Hockey Association of Thailand

ประกาศรายชื่อนักกีฬาฮอกกี้น้ำแข็งตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมการแข่งขัน รายการ 2022 IIHF U20 Asia and Oceania Championship

ประกาศ สมาคมกีฬาฮอกกี้น้ำแข็งแห่งประเทศไทย

เรื่อง ประกาศรายชื่อนักกีฬาฮอกกี้น้ำแข็งตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมการแข่งขัน

รายการ 2022 IIHF U20 Asia and Oceania Championship

**************************************************

 

เนื่องด้วยสมาคมกีฬาฮอกกี้น้ำแข็งแห่งประเทศไทย ได้รับเชิญจากสหพันธ์ฮอกกี้น้ำแข็งนานาชาติ (International Ice Hockey Federation) ให้ส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันฮอกกี้น้ำแข็งรายการ IIHF U20 Asia and Oceania Championship ระหว่างวันที่ 25 มิถุนายน – 3 กรกฎาคม 2565 ณ ลานสเก็ตน้ำแข็ง Thailand International Ice Hockey Arena กรุงเทพมหานคร เพื่อให้การดำเนินการดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อยบรรลุวัตถุประสงค์ สมาคมกีฬาฮอกกี้น้ำแข็งแห่งประเทศไทย ขอประกาศรายชื่อนักกีฬาฮอกกี้น้ำแข็งตัวแทนประเทศไทย จำนวน 20 คน นักกีฬาสำรองจำนวน 6 คนดังนี้

นักกีฬาตัวแทนประเทศไทย

 1. นายกณิศ กิติเรียงลาภ
 2. นายณฐภัทร   ลัคนทินากร
 3. นายปัณณ์   หงษ์สวัสดิ์
 4. นายปุญญ์   ผาสุขกิจวัฒนา
 5. นายชลพรรธน์ อิงครัตพิธากรณ์
 6. นายณัฐเสฏฐ์   ผาติกุลเศรษฐ์
 7. นายธนชัย   ศักดิ์ชัยเจริญกุล
 8. นายสิทธินนท์   พรหมทอง
 9. นายปุญญ์  หาญไชยพิบูลย์กุล
 10. นายพัฒน์ภูมิ   ผาทอง
 11. นายรามิล   จันทร์อุไร
 12. นายณกฤต สุทธิวิติโต
 13. นายพริษฐ์   จันทร์ธีรยุทธ์
 14. นายอธิษฐ์   ขุนราษฎร์
 15. นายตะวัน   การบูรณ์
 16. นาย ธนะณัช กุลธัญญ์ธร
 17. ด.ช.ชินภัทร   อินทจักร์
 18. นายภูริช ธีระนุสรณ์กิจ
 19. นายเจมส์ ณ พิกุล แม็คอเลียร์
 20. นายภคิน   งามหิรัญสกุล

นักกีฬาสำรอง

 1. นายกิตสดา   ธัญลักษณ์ภาคย์
 2. นายอาชาคิน อัน​
 3. นายกฤตภาส   วิภูพงศ์
 4. นายเคลลี่   ชิม
 5. ด.ช.สมิต   ไทรทอง
 6. ด.ช.วิจักษณ์   นิยมวงศ์

ประกาศ ณ วันที่ 6 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2565

โดย สมาคมกีฬาฮอกกี้น้ำแข็งแห่งประเทศไทย