สมาคมกีฬาฮอกกี้น้ำแข็งแห่งประเทศไทย
Ice Hockey Association of Thailand

ประชาสัมพันธ์

แจ้งปรับปรุง ตารางการคัดเลือกนักกีฬาทีมชาติ รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี

แจ้งปรับปรุง ตารางการคัดเลือกนักกีฬาทีมชาติ รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี

ขออนุญาตปรับปรุง ตารางการคัดเลือกนักกีฬาทีมชาติ รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี *** 3 ต.ค 65 | สโมสรคัดเลือกและรวบรวมใบสมัครนักกีฬาที่เหมาะสมในสังกัดของตน ส่งให้ทางสมาคมทาง email: kasanu@gmail.com *** 7 ต.ค. 65 | 19:00-21:00 Hockey Skill Testing กลุ่มที่ 1 *** 7 ต.ค. 65 | 21:00-23:00 Hockey Skill Testing กลุ่มที่ 2 *** สมาคมจะแจ้งรายชื่อนักกีฬากลุ่มที่ 1 และ กลุ่มที่ 2 ก่อนวันทดสอบ Hockey Skill Testing 8 ต.ค. 65 | 10:30-12:00 ปฐมนิเทศ ณ ลาน TIIHA…

ยืนยันการขอรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ ประจำปี 2564

ยืนยันการขอรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ ประจำปี 2564

เรื่อง ขอให้นักกีฬาที่มีรายชื่อยืนยันการขอรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ ประจำปี 2564 ตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่องพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ ประจำปี 2564 มีนักกีฬาผู้ได้รับพระราชทานเครื่องราชฯ จำนวน 433 ราย กกท.จึงขอให้สมาคมกีฬาฯ ที่มีรายชื่อนักกีฬาที่ได้รับพระราชทานฯ ยืนยันการขอเข้ารับพระราชทานฯ ที่จะจัดพิธีมอบในวันสถาปนากกท.วันที่ 17 ต.ค. 2565 โดยสมาคมฯ ขอให้นักกีฬาที่มีรายชื่อ ตอบรับรายละเอียดต่างๆก่อนการเข้ารับในพิธีเพื่อการเตรียมพร้อม ทั้งนี้ หากนักกีฬาไม่ส่งแบบตอบรับยืนยันการเข้าร่วม จะไม่มีรายชื่อนักกีฬาของสมาคมฯ ในวันพิธีมอบเครื่องราชฯ *กรณีต้องมีการส่งคืนเครื่องราชฯ ให้ส่งคืน ณ งานวิเคราะห์และพัฒนากีฬาเป็นเลิศ ฝ่ายพัฒนากีฬาเป็นเลิศ ชั้น 5 กกท. เท่านั้น ทั้งนี้ หากไม่สะดวกทำเรื่องส่งคืนด้วยตนเอง กรุณามอบอำนาจพร้อมแนบสำเนาบัตรประชนและเซ็นกำกับทั้งผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ ถึงวันที่ 30 กันยายน 2565 **กรณีส่งแบบตอบรับ (แบบไม่มีการส่งคืนเครื่องราชฯ) กรุณาตอบรับ โดยส่งมาที่ Email : ihat.th2019@gmail.com ภายในวันที่ 29 กันยายน 2565 ดาวน์โหลดไฟล์   

การคัดเลือกนักกีฬาตัวแทนประเทศไทย รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี เพื่อเข้าร่วมการแข่งขันฮอกกี้น้ำแข็งระดับนานาชาติ

การคัดเลือกนักกีฬาตัวแทนประเทศไทย รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี เพื่อเข้าร่วมการแข่งขันฮอกกี้น้ำแข็งระดับนานาชาติ

ประกาศ​สมาคมฮอกกี้น้ำแข็งแห่งประเทศไทย เรื่อง การคัดเลือกนักกีฬาตัวแทนประเทศไทย รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี เพื่อเข้าร่วมการแข่งขันฮอกกี้น้ำแข็งระดับนานาชาติ ตามที่ทางสมาคมฯ ได้จัดให้มีการแข่งขัน​ลีกในรุ่นอายุต่ำกว่า 18​ ปี เพื่อเตรียมความพร้อม​ของนักกีฬา​ ตลอดจนเพื่อจัดทำ​สถิตินักกีฬาเพื่อส่งให้ทาง​ IIHF ซึ่งการแข่งขันจะเสร็จสิ้นภายในเดือนพฤศจิกายน 2565​ นี้​ ขณะเดียวกันทางสมาคม​ จะเปิดให้ให้มีการคัดตัวสำหรับนักกีฬาที่จะเป็นตัวแทนประเทศไทยเพื่อเข้าร่วมการแข่งขัน​รายการ​ U18​ World​ champion​ ในเดือนมีนาคม​ 2566 ณ.​ประเทศ​ South Afarica โดยให้นักกีฬาที่เกิดระหว่างปี​ 2005- 2008​ ผู้เล่นที่มีความประสงค์อยากเข้าร่วมการคัดตัว สามารถยื่นใบสมัคร​ ผ่านผู้จัดการทีมสโมสร​แต่ละทีม​ และ​ให้ทางผู้จัดการแต่ละทีมพิจารณาคัดเลือกนักกีฬาที่เหมาะสม พร้อมทั้งรวมรายชื่อนักกีฬาที่ผ่านการพิจารณาของทีม ส่งให้สมาคมที่ email: kasanu@gmail.com ภายในวันที่​ 7​ตุลาคม​ 2565​ นี้ ส่วนเอกสารใบสมัครตัวจริงให้นักกีฬานำมาส่งมอบให้สมาคมในวันปฐมนิเทศ ซึ่งทางสมาคมจะแจ้งให้ทราบภายหลัง ​ส่วนกำหนดการตลอดจนรูปแบบการคัดตัว สมาคมจะแจ้งให้ทราบในวันปฐมนิเทศอีกครั้ง​ ประกาศโดย : สมาคมกีฬาฮอกกี้น้ำแข็งแห่งประเทศไทย ดาวน์โหลดใบสมัคร 👉 ใบสมัคร

การเปิดรับสมัครทุนการศึกษาของนักกีฬาและบุคลากรกีฬา ประจำปีการศึกษา 2565

การเปิดรับสมัครทุนการศึกษาของนักกีฬาและบุคลากรกีฬา ประจำปีการศึกษา 2565

สมาคมกีฬาฮอกกี้น้ำแข็งแห่งประเทศไทย ขอแจ้งให้นักกีฬาและบุคลากรกีฬา (ทุกฝ่าย) ด้วยสมาคมฯ ได้รับแจ้งจากกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ เรื่อง รับสมัครนักกีฬาและบุคลากรกีฬา เพื่อขอรับทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565  ด้วยกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ มีวัตถุประสงค์ตามพระราชบัญญัติการกีฬาแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2558 (5) สนับสนุนทุนการศึกษาแก่นักกีฬาและบุคลากรกีฬา ที่มีผลงานการแข่งขันและสร้างชื่อเสียงให้แก่ประเทศชาติ เพื่อเป็นการส่งเสริมความก้าวหน้าในการดำเนินชีวิตแก่นักกีฬาหรือบุคลากรกีฬาเป็นประจำทุกปี โดยให้การสนับสนุนตั้งแต่ปีการศึกษา 2548 จนถึงปัจจุบัน กองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ การกีฬาแห่งประเทศไทย ขอเรียนแจ้งการกำหนดเปิดรับสมัครการขอรับการสนับสนุนทุนการศึกษาของนักกีฬาและบุคลากรกีฬา ที่มีผลงานด้านการกีฬา และผลการเรียนที่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของกองทุน ประจำปีการศึกษา 2565 โดยมีรายละเอียด ดังนี้ รายละเอียดเอกสารด้านล่างนี้

ประกาศรายชื่อคัดตัวนักกีฬาฮอกกี้น้ำแข็งหญิงเข้าร่วมเก็บตัวฝึกซ้อมสำหรับทัวร์นาเม้นท์

ประกาศรายชื่อคัดตัวนักกีฬาฮอกกี้น้ำแข็งหญิงเข้าร่วมเก็บตัวฝึกซ้อมสำหรับทัวร์นาเม้นท์

ตามที่ทางสมาคมฮอกกี้น้ำแข็งแห่งประเทศไทยได้จัดให้มีการแข่งขันลีกสำหรับผู้หญิง​รวมถึงรายการชิงแชมป์ประเทศไทยในช่วงที่ผ่านมา​พบว่าเรามีกลุ่มนักกีฬาหญิงที่มีความสามารถจำนวนมากจากสถิติการแข่งขัน​ ในขณะเดียวกันทางสมาคมก็มีความพยายามในการที่จะประสานงานกับทางสหพันธ์ฮอกกี้น้ำแข็งนานาชาติ ในการผลักดันให้เกิดทัวร์นาเมนท์ต่างๆสำหรับนักฮอกกี้หญิงในอนาคตอันใกล้นี้​ ทั้งรายการ​ Challenge​ of​ Asia​, Asian​ Winter​game​, World​Championship​ รวมถึง​ SEA​ Game​ ที่ทางประเทศไทยเราจะเป็นเจ้าภาพในอีก 3 ปีข้างหน้า​ ในโอกาสนี้ทางสมาคมจึงขอประกาศรายชื่อนักกีฬาที่จะเข้าร่วมเก็บตัว​ฝึกซ้อม​ และคัดตัว​สำหรับทัวร์นาเมนท์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอันใกล้นี้​ ดังต่อไปนี้ พิจิตรา   แซ่เจีย  (June ) ศิริกาญจน์ จิตตรีศิลป์ (Gyb ) ลิลรดา โภคา (Noey ) สุวิภา ปัญญามณีรัตน์ (Mild  ) นิษฐานันต์ ลอยกุลนันท์ (Aijung ) ทิพย์วรินทร ญาณกรธนาพันธุ์ (Praew ) สิริพิพรรธน์ หาญไชยพิบูลย์กุล (Pin) ศุภิสรา ธรรมมะ (Aom) เอวิตรา โพธิ์ทอง (August) พัชรมน วรวัฒน์ (Fame)…

ว่าด้วยกฎกติติกาการแข่งขันฮอกกี้น้ำแข็งชิงแชมป์เยาวชนแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 4

ว่าด้วยกฎกติติกาการแข่งขันฮอกกี้น้ำแข็งชิงแชมป์เยาวชนแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 4

เพื่อให้การแข่งขันฮอกกี้น้ำแข็งชิงแชมป์เยาวชนแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 4 เป็นไปอย่างเรียบร้อย ทางสมาคมฮอกกี้น้ำแข็งแห่งประเทศไทยได้ประกาศกฎกติกาและรายระเอียดการแข่งขันเพื่อยึดเป็นบรรทัดฐานจนจบการแข่งขัน ระหว่างวันที่ 12-15 สิงหาคม 2565 โดยมีรายละเอียดดังนี้ รายละเอียดของการแข่งขัน การแข่งขันเป็นแบบ 5 ต่อ 5 (ไม่รวมผู้รักษาประตู) การแข่งขันแบ่งเป็น 6 รุ่นอายุในแต่ละรุ่นอายุจะต้องมีทีมส่งเข้าร่วมการแข่งขันไม่น้อยกว่า 3 ทีม แข่งขันทั้งหมด 3 พีเรียดๆละ 13 นาที(ไม่หยุดเวลา) วอร์มก่อนเริ่มการแข่งขัน 2 นาที อาจมีการปรับลดเวลาเพื่อให้การแข่งขันอยู่ในช่วงเวลาที่กำหนด พักระหว่างพีเรียด 30 วินาที อาจมีการปรับลดเวลาเพื่อให้การแข่งขันอยู่ในช่วงเวลาที่กำหนด ทีมสามารถขอเวลานอกได้เกมส์ละ 1 ครั้งๆละ 30 วินาที เวลาการแข่งขันจะหยุดเวลาช่วง 2 นาทีสุดท้ายของพีเรียดที่ 3 ในกรณีที่ผลต่างประตูไม่เกิน 2 ประตู การจัดอันดับคะแนนในรอบเก็บคะแนน ทีมชนะ 2 คะแนน ,ทีมเสมอ 1 คะแนน, ทีมแพ้ 0…