สมาคมกีฬาฮอกกี้น้ำแข็งแห่งประเทศไทย
Ice Hockey Association of Thailand

ประกาศรายชื่อสโมสรภายใต้สังกัดของสมาคมฮอกกี้น้ำแข็งแห่งประเทศไทย

สโมสรภายใต้สังกัดของสมาคมฮอกกี้น้ำแข็งแห่งประเทศไทยที่ ที่ส่งรายชื่อนักกีฬาเข้ามาแล้ว

 1. Bangkok Grizzly Bears
 2. Bangkok Warriors
 3. Canstars Rangers
 4. Chiangmai
 5. Greatest Ice
 6. Ice breaker
 7. IHAT
 8. (1) Nakaraj
  (2) Nakaraj (Alpha)
 9. (1)OT Vintage (Bangkok Giant)
  (2)OT Vintage (Panther)
 10. Young Duck
 11. Southern Wolf (วิสามัญ)
 12. 25G (วิสามัญ)
 13. Bangkok Zeus

ขอให้นักกีฬาทุกท่านตรวจสอบรายชื่อของตัวเองกับสโมสรต้นสังกัด หากไม่พบรายชื่อ กรุณาติดต่อสโมสรต้นสังกัดเพื่อให้ทางสโมสรฯ ส่งรายชื่อของท่านมาที่สมาคมฯภายในวันที่ 15 พ.ย. 63 นี้

ขอบคุณครับ