สมาคมกีฬาฮอกกี้น้ำแข็งแห่งประเทศไทย
Ice Hockey Association of Thailand

เปิดลานไอซ์สเก็ตแห่งใหม่ “ไทยแลนด์อินเตอร์เนชั่นแนลไอฮอกกี้อารีน่า”

เมื่อเวลา 10.00 น. 9 เมษายน 2565 ที่ลานไอซ์สเก็ตไทยแลนด์อินเตอร์เนชั่นแนลไอฮอกกี้อารีน่า(TIIHA) นายกสมาคมฮอกกี้น้ำแข็งแห่งประเทศไทย “หม่อมหลวง กฤษฎา เกษมสันต์” ได้เดินทางมาเป็นประธานในพิธีเปิดลานสเก็ตแห่งใหม่ บนถนนพระรามเก้า โดยมี นางสาววัลลีย์ แสงวิลัย เลขาธิการสมาคมฯ และผู้ใหญ่ในวงการได้เข้าร่วมพิธีในครั้งนี้

สำหรับลาน “ไทยแลนด์อินเตอร์เนชั่นแนลไอฮอกกี้อารีน่า” เริ่มก่อสร้างเมื่อ 12 ตุลาคม 2563 เป็นโครงการสร้างลานฮอกกี้น้ำแข็งระดับมาตราฐานของ IIHF ขนาด 1800 ตารางเมตร เพื่อยกระดับและพัฒนานักฮอกกี้น้ำแข็งของไทยให้ก้าวไกลสู่เวทีระดับนานาชาติ เช่น World champion และ Pre olympic แล้วเสร็จแล้วจำนวน 1 แห่ง บนถนนพระรามเก้า โดยลานอยู่บริเวณธรรมสถานวัดพระรามเก้า เนื้อที่จำนวน 4 ไร่ สามารถรองรับการแข่งขันรายการระดับนานาชาติได้

 


Tadamasa Nagayama : ถ่ายภาพ