สมาคมกีฬาฮอกกี้น้ำแข็งแห่งประเทศไทย
Ice Hockey Association of Thailand

Tag: Thailand Youth Ice Hockey Championship 2021

สมาคมฯ ประกาศจัดการแข่งขันฮอกกี้น้ำแข็ง Thailand Youth Ice Hockey Championship 2021

สมาคมฯ ประกาศจัดการแข่งขันฮอกกี้น้ำแข็ง Thailand Youth Ice Hockey Championship 2021

สมาคมกีฬาฮอกกี้น้ำแข็งแห่งประเทศไทย ร่วมจัดการแข่งขันฮอกกี้น้ำแข็ง “Thailand Youth Ice Hockey Championship 2021” ระหว่างวันที่ 17-20 ธันวาคม 2564 ที่ ซับซีโร่ ไอซ์ สเก็ต คลับ สาขาเมกา บางนา ภายใต้การจัดการแข่งขันในรูปแบบ  New Normal งดการเข้าชมการแข่งขันในสนาม ตามกฎกติกาที่รัฐบาลกำหนด โดยการสนับสนุนจาก การกีฬาแห่งประเทศไทย และ กองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ เพื่อให้การแข่งขันเป็นไปตามความเรียบร้อย สมาคมฯ จึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการแข่งขัน กำหนดหน้าที่ปฏิบัติงาน โดยแต่งตั้ง นายณัฐวุฒิ  เจริญศรีพงษา เป็นประธาน, นายวราวุฒิ บูลกูล รองประธาน, นายกษณุ หาญไชยพิบูลย์กุล ที่ปรึกษา, นายชัยยุทธ บุญฑริกรัตน์ กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์, นายพิพัฒน์ เชิดชิด กรรมการฝ่ายสถานที่, นางสุนิสา บูลกูล กรรมการฝ่ายประสานงาน, และนายประเสริฐ ศรีตะบวรไพบูลย์ กรรมการฝ่ายประสานงาน เพื่อให้คณะกรรมการจัดการแข่งขันอำนวยการประสานงานและกำกับดูแล…