สมาคมกีฬาฮอกกี้น้ำแข็งแห่งประเทศไทย
Ice Hockey Association of Thailand

สมาคมฯ ประกาศจัดการแข่งขันฮอกกี้น้ำแข็ง Thailand Youth Ice Hockey Championship 2021

สมาคมกีฬาฮอกกี้น้ำแข็งแห่งประเทศไทย ร่วมจัดการแข่งขันฮอกกี้น้ำแข็ง “Thailand Youth Ice Hockey Championship 2021” ระหว่างวันที่ 17-20 ธันวาคม 2564 ที่ ซับซีโร่ ไอซ์ สเก็ต คลับ สาขาเมกา บางนา ภายใต้การจัดการแข่งขันในรูปแบบ  New Normal งดการเข้าชมการแข่งขันในสนาม ตามกฎกติกาที่รัฐบาลกำหนด โดยการสนับสนุนจาก การกีฬาแห่งประเทศไทย และ กองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ เพื่อให้การแข่งขันเป็นไปตามความเรียบร้อย สมาคมฯ จึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการแข่งขัน กำหนดหน้าที่ปฏิบัติงาน โดยแต่งตั้ง นายณัฐวุฒิ  เจริญศรีพงษา เป็นประธาน, นายวราวุฒิ บูลกูล รองประธาน, นายกษณุ หาญไชยพิบูลย์กุล ที่ปรึกษา, นายชัยยุทธ บุญฑริกรัตน์ กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์, นายพิพัฒน์ เชิดชิด กรรมการฝ่ายสถานที่, นางสุนิสา บูลกูล กรรมการฝ่ายประสานงาน, และนายประเสริฐ ศรีตะบวรไพบูลย์ กรรมการฝ่ายประสานงาน เพื่อให้คณะกรรมการจัดการแข่งขันอำนวยการประสานงานและกำกับดูแล การดำเนินการของกรรมการฝ่ายต่างๆ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และจัดทำรายงานผลการแข่งขันฯให้สมาคมฯทราบ

สำหรับการจัดการแข่งขันฮอกกี้น้ำแข็ง “Thailand Youth Ice Hockey Championship 2021” เป็นการแข่งขันระดับเยาวชนอายุตั้งแต่ 8-16 ปี แบ่งออกเป็น 5 รุ่น คือ รุ่นอายุต่ำกว่า 8 ปี, รุ่นอายุต่ำกว่า 10 ปี, รุ่นอายุต่ำกว่า 12 ปี, รุ่นอายุต่ำกว่า 14 ปี และรุ่นอายุต่ำกว่า 16 ปี ทั้งนี้เพื่อพัฒนาศักยภาพนักกีฬาในระดับเยาวชนและประชาสัมพันธ์กีฬาฮอกกี้น้ำแข็งให้ประชาชนทั่วไปได้รู้จักมากขึ้น ซึ่งทางสมาคมฮอกกี้น้ำแข็งแห่งประเทศไทยได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการพัฒนานักกีฬาในระดับเยาวชนจึงได้จัดการแข่งขันรายการชิงแชมป์เยาวชนแห่งประเทศไทยขึ้นเพื่อเป็นการพัฒนานักกีฬาสู่ทีมชาติในอนาคต

รายละเอียดการแข่งขัน กฏกติกาสามารถติดตามได้ที่เว็บการแข่งขัน www.icehockeythailand.org/tyihc2021