สมาคมกีฬาฮอกกี้น้ำแข็งแห่งประเทศไทย
Ice Hockey Association of Thailand

สมาคมฯ ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมผู้ตัดสินกีฬาฮอกกี้น้ำแข็ง ประจำปี 2564

ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมผู้ตัดสินกีฬาฮอกกี้น้ำแข็ง ประจำปี 2564

ตามข้อบังคับของสหพันธ์กีฬาฮอกกี้น้ำแข็งนานาชาติ  (International Ice Hockey Federation – IIHF) ระบุให้ประเทศสมาชิกต้องทำการอบรมผู้ตัดสินกีฬาฮอกกี้น้ำแข็ง เพื่อเป็นการพัฒนาความรู้ ทักษะและ ประสบการณ์ของผู้ตัดสิน อีกทั้งการอมรมนี้ยังเป็นเกณฑ์ที่ IIHF ใช้ในการพิจารณาให้ทีมชาติไทย ผ่านเข้าไปร่วมการแข่งขันไอซ์ฮอกกี้ระดับ World Championships

สมาคมฯ จึงได้มีการจัดอบรมผู้ตัดสินฮอกกี้น้ำแข็ง ประจำปี 2564 ขึ้นระหว่างวันที่ 4-6 ธันวาคม 2564 ที่โรงแรมคูณ สมุทรปราการ (ภาคทฤษฎี) และ ลานซับซีโร่ เมกา บางนา(ภาคปฎิบัติ) โดยในการจัดฝึกอบรมในครั้งนี้ทางสมาคมฯ ได้เชิญผู้เชี่ยวชาญของ สหพันธ์กีฬาฮอกกี้น้ำแข็งนานาชาติ  (International Ice Hockey Federation – IIHF) Mr.Marc Verlinden จากประเทศเบลเยียม มาเป็นวิทยากรผู้ฝึกอบรม

จึงขอเรียนเชิญผู้สนใจเข้าร่วมการรับฝึกอบรม (จำกัดผู้เข้าร่วมการฝึกอบรม 30 ท่านเท่านั้น) รับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ที่สมาคมฮอกกี้น้ำแข็งแห่งประเทศไทย ชั้น 17 การกีฬาแห่งประเทศไทย หรือทาง Email : ihat2002@hotmail.com

Information Tel : 02-136-2561, 02-136-2562


สถานที่ : โรงแรมคูณ สมุทรปราการ (ภาคทฤษฎี)

โรงแรมคูณ สมุทรปราการ

สถานที่ :  ลานซับซีโร่ เมกา บางนา(ภาคปฎิบัติ)