การกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) ได้จัดงานวันกีฬาแห่งชาติ เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม เพื่อน้อมรำลึกถึงพระปรีชาสามารถของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่ทรงเป็นนักกีฬาตัวแทนของชาติไทย และได้รับการทูลเกล้าฯ ถวายเหรียญทองจากการแข่งขันกีฬาเรือใบ ในการแข่งขันกีฬาแหลมทอง ครั้งที่ 4 เมื่อปี 2510 และเพื่อเป็นการกระตุ้นเตือนให้ประชาชนชาวไทยเห็นคุณค่าความสำคัญของการกีฬา

การประกาศเกียรติคุณนักกีฬาและบุคลากรทางการกีฬาดีเด่น เนื่องในวันกีฬาแห่งชาติ ประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม มี นายพิพัฒน์  รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธาน  ที่ อินดอร์สเตเดี้ยม สนามกีฬาหัวหมาก ภายในการกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) ซึ่งมีนักกีฬาและบุคลากรทางการกีฬาที่มีผลงานดีเด่นตลอดทั้งปี ได้รับรางวัล ซึ่งกีฬาฮอกกี้น้ำแข็งได้มีนักกีฬาเข้ารับรางวัลในปีนี้ด้วยจำนวนสองคนได้แก่  “นายฮิเดกิ นากายาม่า” และ “นางสาวศิริกาญจน์ จิตตรีศิลป์”