Ice Hockey Association of Thailand
สมาคมกีฬาฮอกกี้น้ำแข็งแห่งประเทศไทย

แจ้งกำหนดการปฐมนิเทศ นักกีฬาที่จะเข้าร่วมคัดเลือกเข้าร่วมการแข่งขันฮอกกี้น้ำแข็งระดับนานาชาติจำนวน 3 รายการ

เนื่องด้วยปี 2565 สมาคมกีฬาฮอกกี้น้ำแข็งแห่งประเทศไทยมีภารกิจที่จะส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันฮอกกี้น้ำแข็งระดับนานาชาติจำนวน 3 รายการคือ

  1. รายการ 2022 IIHF Ice Hockey World Championship Division III, Group B
  2. รายการ 2022 IIHF Ice Hockey U20 Challenge Cup of Asia
  3. รายการ 2022 IIHF Ice Hockey Women’s Challenge Cup of Asia

เพื่อให้นักกีฬาได้รับทราบแนวทางการฝึกซ้อม เกณฑ์การคัดเลือกนักกีฬาทีมชาติ และระเบียบปฏิบัติต่างๆ จึงขอแจ้งกำหนดการปฐมนิเทศ ให้นักกีฬาดังต่อไปนี้

  1. นักกีฬาชายที่จะเข้าร่วมการคัดเลือกเป็นนักกีฬาทีมชาติ
  2. นักกีฬาชายที่จะเข้าร่วมการคัดเลือกเป็นนักกีฬาทีมชาติ รุ่นอายุไม่เกิน 20 ปี
  3. นักกีฬาหญิงที่จะเข้าร่วมการคัดเลือกเป็นนักกีฬาทีมชาติหญิง

ทั้งนี้ ขอให้นักกีฬาดังกล่าวเข้าร่วมการปฐมนิเทศ ณ ห้องเธียร์เตอร์ ราชมังคลากีฬาสถาน วันเสาร์ที่ 8 มกราคม 2565 เวลา 10:00 น.