สมาคมกีฬาฮอกกี้น้ำแข็งแห่งประเทศไทย
Ice Hockey Association of Thailand

การแข่งขันฮอกกี้น้ำแข็งชิงแชมป์เยาวชนแห่งประเทศไทย

THAILAND YOUTH ICE HOCKEY CHAMPIONSHIP 2020
การแข่งขันฮอกกี้น้ำแข็งชิงแชมป์เยาวชนแห่งประเทศไทย
1-4 พฤษภาคม 2563

วัตถุประสงค์ของการจัดการแข่งขัน

เนื่องด้วยการกีฬาแห่งประเทศไทยมีนโยบายให้สมาคมกีฬาฮอกกี้น้ำแข็งแห่งประเทศไทย ทำการพัฒนาศักยภาพนักกีฬาในระดับเยาวชนและประชาสัมพันธ์กีฬาฮอกกี้น้ำแข็งให้ประชาชนทั่วไปได้รู้จักมากขึ้น ทั้งนี้ทางสมาคมได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการพัฒนานักกีฬาในระดับเยาวชนจึงได้จัดการแข่งขันรายการชิงแชมป์เยาวชนแห่งประเทศไทยขึ้นเพื่อเป็นการพัฒนานักกีฬาสู่ทีมชาติในอนาคตซึ่งปัจจุบันทางสมาคมได้ทำการส่งนักกีฬาทีมชาติไทยเข้าแข่งขันระดับนานาชาติในหลายรายการ

ดังนั้นทางสมาคมจึงได้ทำการจัดการแข่งขันรายการเยาวชนชิงแชมป์ประเทศไทย ที่ Chiangmai Ice Arena จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเป็นไปตามนโยบายของการกีฬาแห่งประเทศไทย

รายละเอียดการสมัครเข้าแข่งขัน

 • การแข่งขันจะจัดขึ้นในวันที่ 1-4 พฤษภาคม 2563
 • สถานที่แข่งขันสนาม Chiangmai Ice Arena จังหวัดเชียงใหม่
 • ไม่มีค่าใช้จ่ายในการสมัครแข่งขัน
 • เปิดรับสมัครทีมเข้าร่วมการแข่งขันตั้งแต่วันที่ 2 มีนาคม 2563 ถึงวันที่ 15 มีนาคม 2563 เวลา 18.00น.
 • รายชื่อนักกีฬาส่งได้ภายในวันที่ 20 มีนาคม เวลา 22.00น. (หลังจากวัน เวลาดังกล่าวไม่สามารถเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงได้สามารถเปลี่ยนแปลงได้ในกรณีที่ตัวสะกดผิดเท่านั้น)
 • ทีมที่สมัครเข้าร่วมการแข่งขัน ชำระค่ามัดจาการเข้าร่วมการแข่งขัน10,000 บาท (ทางสมาคมจะคืนเงินมัดจำให้หลังจบการแข่งขัน)
 • ขอสงวนสิทธิ์ให้กับทีมที่ขึ้นทะเบียนสโมสรกับทางสมาคมเท่านั้น
 • ในแต่ละสังกัดสามารถส่งทีมเข้าร่วมการแข่งขันได้มากกว่า 1ทีม ต่อ 1 รุ่น
 • นักกีฬาที่เข้าร่วมการแข่งขันต้องเป็นนักกีฬาที่อยู่ในสังกัดทีมนั้นๆ หรือสามารถยืมนักกีฬามาจากทีมอื่นที่ขึ้นทะเบียนกับสมาคมได้

ขั้นตอนการสมัครเข้าร่วมการแข่งขัน

 1. ส่งใบสมัครเข้าร่วมการแข่งขัน –ภายในวันที่ 15 มีนาคม 2563 เวลา 18.00 น.
 2. ชำระเงินมัดจำเข้าร่วมการแข่งขัน 10,000 บาท –ภายในวันที่ 16 มีนาคม 2563
 3. เข้าร่วมประชุมจับสลากแบ่งสาย และรับทราบเรื่องกฎ-ระเบียบข้อบังคับในการแข่งขันใน วันพุธที่ 18 มีนาคม 2563 เวลา 10:00 ณ. สมาคมฮอกกี้น้ำแข็งแห่งประเทศไทย ชั้น 17 การกีฬาแห่งประเทศไทย
 4. ส่งโลโก้ทีมไฟล์ AI รายชื่อนักกีฬา รูปถ่าย สำเนาพาสปอตหรือสำเนาบัตรประชาชน และหนังสือยินยอม –ภายในวันที่ 20 มีนาคม เวลา 22.00 น.
 5. ตรวจสอบความถูกต้องข้อมูลนักกีฬาและแจ้งแก้ไขเปลี่ยนแปลง –ภายในวันที่ 15 เมษายน 2563
 6. นำพาสปอตหรือบัตรประชาชนตัวจริง แสดง ณ จุดลงทะเบียนก่อนเริ่มการแข่งขัน
 7. ** ไม่อนุญาตให้ใช้สำเนาแสดงที่จุดลงทะเบียน

รายละเอียดของการแข่งขัน

 • การแข่งขันเป็นแบบ 4ต่อ 4(ไม่รวมผู้รักษาประตู)
 • การแข่งขันแบ่งเป็น 4 รุ่นอายุ ในแต่ละรุ่นอายุจะต้องมีทีมส่งเข้าร่วมการแข่งขันไม่น้อยกว่า 3 ทีม
 • แข่งขันทั้งหมด 3 พีเรียดๆละ 15นาที (ไม่หยุดเวลา)
 • วอร์มก่อนเริ่มการแข่งขัน 5นาที
 • พักระหว่างพีเรียด 3นาที
 • ทีมสามารถขอเวลานอกได้เกมส์ละ 1ครั้งๆละ 30วินาที
 • กรรมการจะหยุดเวลาช่วง 2นาทีสุดท้ายของพีเรียดที่ 3ในกรณีที่ผลต่างประตูไม่เกิน 2ประตู
 • ในรอบเก็บคะแนนถ้าเกมส์จบลงด้วยผลเสมอ จะยิงลูกโทษฝั่งละ 3คน ถ้าผลเสมออีก จะยิงลูกโทษวัดผลแบบ 1 ต่อ 1
 • ในรอบรองชนะเลิศ และรอบชิงชนะเลิศ ถ้าเกมส์จบลงด้วยผลเสมอ จะต่อเวลา 5 นาที เล่นแบบ 3 ต่อ 3 และจะหยุดเวลาช่วง 1 นาทีสุดท้ายของช่วงต่อเวลา(ทีมไหนยิงเข้าช่วงต่อเวลาจะมีผลชนะทันที) ถ้าผลต่อเวลาเสมอ จะยิงลูกโทษฝั่งละ 3 คน ถ้าผลเสมออีก จะยิงลูกโทษวัดผลแบบ 1 ต่อ 1
 • การจัดอันดับคะแนน ทีมชนะ 3 คะแนน , ทีมแพ้ 0 คะแนน

ประเภทของการแข่งขัน

แบ่งการแข่งขันออกเป็น 4 รุ่นอายุ โดยใช้ปี ค.ศ. เกิดเป็นเกณฑ์ในการกำหนด
1.รุ่นอายุไม่เกิน 10 ปี
• นักกีฬาที่เกิดในปี ค.ศ. 2010-2011
• การแข่งขันเป็นแบบ 4 ต่อ 4
• จำนวนนักกีฬา 8 -16 คน/ทีม(ไม่รวมผู้รักษาประตู)
• จำนวนผู้รักษาประตูไม่เกิน 2 คน/ทีม
• อนุโลมให้นักกีฬาที่เกิดในปี ค.ศ. 2012 ลงแข่งขันในรุ่นนี้ได้
2.รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี
• นักกีฬาที่เกิดในปี ค.ศ. 2008-2009
• การแข่งขันเป็นแบบ 4 ต่อ 4
• จำนวนนักกีฬา 8-16 คน/ทีม(ไม่รวมผู้รักษาประตู)
• จำนวนผู้รักษาประตูไม่เกิน 2 คน/ทีม
• อนุโลมให้นักกีฬาที่เกิดในปี ค.ศ. 2010 ลงแข่งขันในรุ่นนี้ได้
3.รุ่นอายุไม่เกิน 14 ปี
• นักกีฬาที่เกิดในปี ค.ศ. 2006-2007
• การแข่งขันเป็นแบบ 4 ต่อ 4
• จำนวนนักกีฬา 8 -16 คน/ทีม(ไม่รวมผู้รักษาประตู)
• จำนวนผู้รักษาประตูไม่เกิน 2 คน/ทีม
• อนุโลมให้นักกีฬาที่เกิดในปี ค.ศ. 2008 ลงแข่งขันในรุ่นนี้ได้
4.รุ่นอายุไม่เกิน 16 ปี
• นักกีฬาที่เกิดในปี ค.ศ. 2004-2005
• การแข่งขันเป็นแบบ 4 ต่อ 4
• จำนวนนักกีฬา 8 -16 คน/ทีม(ไม่รวมผู้รักษาประตู)
• จำนวนผู้รักษาประตูไม่เกิน 2 คน/ทีม
• อนุโลมให้นักกีฬาที่เกิดในปี ค.ศ. 2006 ลงแข่งขันในรุ่นนี้ได้

คุณสมบัติของนักกีฬาที่เข้าร่วมการแข่งขัน

 • นักกีฬาสัญชาติไทยที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยไม่น้อยกว่า 18 เดือน (อนุโลมให้ผู้รักษาประตูที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยน้อยกว่า 18 เดือน เข้าร่วมการแข่งขันได้)
 • นักกีฬาต่างชาติที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยไม่น้อยกว่า 18 เดือน (อนุโลมให้ผู้รักษาประตูที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยน้อยกว่า 18 เดือน เข้าร่วมการแข่งขันได้)
 • นักกีฬาที่เข้าร่วมการแข่งขันต้องเป็นนักกีฬาที่อยู่ในสังกัดทีมนั้นๆ (ตามระเบียบของสมาคม)
 • นักกีฬาที่ไม่เข้าร่วมการแข่งขันในครั้งนี้ และไม่มีเหตุผลชี้แจงอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรจากทีมต้นสังกัด จะไม่สามารถเข้าร่วมแข่งขันรายการ SEA YOUTH CUP 2020 ได้
 • อนุญาตให้นักกีฬาลงแข่งขันได้ไม่เกิน 1 รุ่นอายุเท่านั้น (อนุโลมให้ผู้รักษาประตูลงแข่งขันได้ไม่เกิน 2 รุ่นอายุ)
 • ไม่อนุญาตนักกีฬาที่ได้เดินทางไปยังประเทศที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อโรค COVID-19 ภายใน 14 วันก่อนวันแข่งขันเข้าร่วมการแข่งขันในครั้งนี้
 • ส่งรูปถ่ายและสำเนาเอกสารเพื่อยืนยันข้อมูลส่วนตัว
 • หนังสือเซนต์ยินยอมเข้าร่วมการแข่งขันจากผู้ปกครอง

กฎ-กติกาการแข่งขัน

 • ทีมต้องมีนักกีฬาขั้นต่ำ 8 คนและสูงสุดไม่เกิน 16คน (ไม่รวมผู้รักษาประตู)
 • ทีมสามารถส่งรายชื่อโค้ชและเข้าเบนซ์นักกีฬาได้ไม่เกิน 3คน
 • ในแต่ละทีมต้องมีชุดแข่งขันทั้งหมด 2 ชุด Home –ชุดแข่งสีเข้ม Away–ชุดแข่งสีขาว
 • นักกีฬาทุกคนต้องใส่ชุดแข่งและถุงแข้งเหมือนกัน เบอร์หลังชุดแข่งต้องตรงตามที่แจ้งไว้ตอนลงทะเบียน
 • นักกีฬาทุกคนต้องใส่ Neckguardและ Faceguard แบบเต็มหน้า
 • นักกีฬาและโค้ชต้องแสดงบัตรก่อนเข้าเบนซ์นักกีฬา ไม่มีบัตรไม่สามารถลงแข่งขันได้
 • หลังจบเกมส์การแข่งขันโค้ชเซ็นต์รับทราบสถิติของนักกีฬา หลังจากนั้นไม่สามารถแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงได้
 • อนุญาตให้ผู้จัดการทีม หรือโค้ชสามารถยื่นหนังสือร้องเรียนเกี่ยวกับการตัดสินของกรรมการได้ไม่เกิน 3 ครั้ง (ทำได้หลังเกมส์จบไม่เกิน 1 ชั่วโมง)
 • ไม่อนุญาตให้ผู้ไม่เกี่ยวข้องมาแจ้งร้องเรียนเรื่องต่างๆ รวมถึงแจ้งเปลี่ยนแปลงสถิติของนักกีฬา
 • ขอความร่วมมือให้โค้ชทุกคนแต่งกายให้สุภาพ ใส่กางเกงขายาวรองเท้าผ้าใบ
 • ขอความร่วมมือโค้ชไม่ใช้คำที่ไม่สุภาพ หรือแสดงกิริยาที่ไม่สุภาพระหว่างการแข่งขัน
 • ใช้กฎ-กติกาการแข่งขันของ IIHF
 • Icing นับจากเส้นบลูไลน์ของฝ่ายตั้งรับ
 • เกมส์การแข่งขันไม่มี Body contact
 • เวลา Penaltyจะหยุดทุกครั้งที่กรรมการเป่าหยุดเกมส์
 • เรื่องของการหยุดเวลาการแข่งขัน กรรมการด้านในสนามเป็นผู้มีอำนาจในการหยุดเวลาเท่านั้น
 • นักกีฬาที่ได้รับโทษ 4 ครั้ง ในเกมส์นั้นๆ จะมีผลถูกออกจากเกมส์นั้นทันที และโดนโทษห้ามลงแข่งขันในเกมส์ถัดไป 1 เกมส์
 • นักกีฬาที่โดนโทษ 10 นาที 2ครั้งในเกมส์นั้นๆ จะมีผลถูกออกจากเกมส์นั้นทันที และโดนโทษห้ามลงแข่งขันในเกมส์ถัดไป 1 เกมส์
 • นักกีฬาที่โดนโทษออกจากเกมส์ 2ครั้ง จะถูกตัดสิทธิ์การแข่งขันในเกมส์ที่เหลือทั้งหมด
 • การชกต่อยระหว่างการแข่งขัน มีผลให้ออกจากเกมส์ทันที
 • หลังจบเกมส์ ถ้ามีนักกีฬาเข้าไปทำ Penaltyผู้เล่นฝ่ายตรงข้าม จะโดนโทษห้ามลงแข่งขันในเกมส์ถัดไป 1 เกมส์

รางวัลของการแข่งขัน

 • ถ้วยรางวัลชนะเลิศ
 • เหรียญรางวัลชนะเลิศ
 • เหรียญรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
 • เหรียญรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2
 • นักกีฬาทุกคนที่เข้าแข่งขันจะได้รับใบ certificate จากทางสมาคมกีฬาฮอกน้ำแข็งแห่งประเทศไทย
 • ทีมจะได้รับใบ certificate รับรองเข้าร่วมการแข่งขันจากทางสมาคมกีฬาฮอกกี้น้าแข็งแห่งประเทศไทย

ระเบียบในการรับเงินมัดจำคืน

 • ทีมไม่สามารถถอนตัวออกจากการแข่งขันได้
 • ทีมจะต้องลงแข่งขันให้ครบทุกเกมส์การแข่งขัน
 • นักกีฬาจะต้องลงแข่งขันตามที่รุ่นที่กำหนดไว้
 • ไม่มีการเพิ่มหรือเปลี่ยนแปลงตัวนักกีฬาหลังจากส่งรายชื่อนักกีฬาตามวันที่กำหนด
 • นักกีฬา โค้ช หรือผู้ปกครองไม่ลงข้อความหรือรูปภาพในสื่อออนไลน์ที่ส่งผลไม่ดีต่อการจัดการแข่งขัน
 • นักกีฬา โค้ช หรือผู้ปกครองไม่แสดงวาจา กิริยา ที่ไม่สุภาพตลอดระยะเวลาการแข่งขัน
 • นักกีฬา โค้ช หรือผู้ปกครองไม่มีการทะเลาะ วิวาทตลอดระยะเวลาการแข่งขัน

สมาคมกีฬาฮอกกี้น้ำแข็งแห่งประเทศไทย
ติดต่อสมัครเข้าร่วมแข่งขัน
E-mail : ciacnx@gmail.com
Website: www.icehockeythailand.org