THAILAND YOUTHICE HOCKEY CHAMPIONSHIP 2019
การแข่งขันฮอกกี้น้ำแข็งชิงแชมป์เยาวชนแห่งประเทศไทย

27-29 กันยายน 2562

วัตถุประสงค์ของการจัดการแข่งขัน

 • เนื่องด้วยการกีฬาแห่งประเทศไทยมีนโยบายให้สมาคมกีฬาฮอกกี้น้ำแข็งแห่งประเทศไทย ทาการพัฒนาศักยภาพนักกีฬาในระดับเยาวชนและประชาสัมพันธ์กีฬาฮอกกี้น้ำแข็งให้ประชาชนทั่วไปได้รู้จักมากขึ้น ทั้งนี้ทางสมาคมได้เล็งเห็นถึงความสาคัญในการพัฒนานักกีฬาในระดับเยาวชนจึงได้จัดการแข่งขันรายการชิงแชมป์เยาวชนแห่งประเทศไทยขึ้นเพื่อเป็นการพัฒนานักกีฬาสู่ทีมชาติในอนาคตซึ่งปัจจุบันทางสมาคมได้ทาการส่งนักกีฬาทีมชาติไทยเข้าแข่งขันระดับนานาชาติในหลายรายการ
  ดังนั้นทางสมาคมจึงได้ทาการจัดการแข่งขันรายการเยาวชนชิงแชมป์ประเทศไทย ที่ subzero สาขาเมกะบางนา เพื่อเป็นไปตามนโยบายของการกีฬาแห่งประเทศไทย

รายละเอียดการสมัครเข้าแข่งขัน

 • การแข่งขันจะจัดขึ้นในวันที่ 27-29กันยายน 2562
 • สถานที่แข่งขันสนาม ซับ ซีโร่ ไอซ์สเก็ตคลับสาขาเมกะบางนา
 • ไม่มีค่าใช้จ่ายในการสมัครแข่งขัน
 • เปิดรับสมัครทีมเข้าร่วมการแข่งขันถึงวันที่ 31กรกฎาคม เวลา 18.00น.
 • รายชื่อนักกีฬาส่งได้ภายในวันที่ 6กันยายน เวลา 22.00น. (หลังจากวัน เวลาดังกล่าวไม่สามารถเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงได้สามารถเปลี่ยนแปลงได้ในกรณีที่ตัวสะกดผิดเท่านั้น)
 • ทีมที่สมัครเข้าร่วมการแข่งขัน ชาระค่ามัดจาการเข้าร่วมการแข่งขัน 10,000 บาท (ทางสมาคมจะคืนเงินมัดจาให้หลังจบการแข่งขัน)
 • ขอสงวนสิทธิ์ให้กับทีมที่ขึ้นทะเบียนสโมสรกับทางสมาคมเท่านั้น
 • ในแต่ละสังกัดสามารถส่งทีมเข้าร่วมการแข่งขันได้มากกว่า 1ทีม ต่อ 1 รุ่น
 • นักกีฬาที่เข้าร่วมการแข่งขันต้องเป็นนักกีฬาที่อยู่ในสังกัดทีมนั้นๆ

ขั้นตอนการสมัครเข้าร่วมการแข่งขัน

 1. ส่งใบสมัครเข้าร่วมการแข่งขัน –ภายในวันที่ 31 กรกฏาคม2562เวลา 18.00น
 2. เข้าร่วมประชุมและเซนต์รับทราบเรื่องกฎ-ระเบียบข้อบังคับในการแข่งขัน
 3. ชาระเงินมัดจาเข้าร่วมการแข่งขัน 10,000 บาท –ภายในวันที่ 9สิงหาคม2562
 4. ส่งโลโก้ทีมไฟล์ AI–ภายในวันที่ 16 สิงหาคม2562
 5. รายชื่อนักกีฬา รูปถ่าย สาเนาพาสปอตหรือสาเนาบัตรประชาชน และหนังสือยินยอม –ภายในวันที่ 6กันยายน2562เวลา 22.00น.
 6. ตรวจสอบข้อมูลนักกีฬาที่เวปไซด์ และแจ้งแก้ไขเปลี่ยนแปลง –ภายในวันที่ 13กันยายน 2562
 7. นาพาสปอตหรือบัตรประชาชนตัวจริง แสดง ณ จุดลงทะเบียนก่อนเริ่มการแข่งขัน
  ** ไม่อนุญาตให้ใช้สาเนาแสดงที่จุดลงทะเบียน

รายละเอียดของการแข่งขัน

 • การแข่งขันเป็นแบบ 4ต่อ 4(ไม่รวมผู้รักษาประตู)
 • แข่งขันทั้งหมด 3พีเรียดๆละ 15นาที (ไม่หยุดเวลา)
 • วอร์มก่อนเริ่มการแข่งขัน 5นาที
 • พักระหว่างพีเรียด 3นาที
 • ทีมสามารถขอเวลานอกได้เกมส์ละ 1ครั้งๆละ 30วินาที
 • กรรมการจะหยุดเวลาช่วง 2นาทีสุดท้ายของพีเรียดที่ 3ในกรณีที่ผลต่างประตูไม่เกิน 2ประตู
 • ในรอบเก็บคะแนนถ้าเกมส์จบลงด้วยผลเสมอ จะยิงลูกโทษฝั่งละ 3คน ถ้าผลเสมออีก จะยิงลูกโทษวัดผลแบบ 1ต่อ 1
 • ในรอบรองชนะเลิศ และรอบชิงชนะเลิศ ถ้าเกมส์จบลงด้วยผลเสมอ จะต่อเวลา 5 นาที เล่นแบบ3ต่อ3 และจะหยุดเวลาช่วง 1 นาทีสุดท้ายของข่วงต่อเวลา(ทีมไหนยิงเข้าช่วงต่อเวลาจะมีผลชนะทันที) ถ้าผลต่อเวลาเสมอ จะยิงลูกโทษฝั่งละ 3 คน ถ้าผลเสมออีก จะยิงลูกโทษวัดผลแบบ 1 ต่อ 1
 • การจัดอันดับคะแนน ทีมชนะ 3 คะแนน , ทีมแพ้ 0 คะแนน , ทีมเสมอ 1คะแนน

ประเภทของการแข่งขัน

แบ่งการแข่งขันออกเป็น 3 รุ่นอายุ โดยใช้ปี ค.ศ. เกิดเป็นเกณฑ์ในการกำหนด

คุณสมบัติของนักกีฬาที่เข้าร่วมการแข่งขัน

 • นักกีฬาสัญชาติไทย หรือนักกีฬาต่างชาติที่อยู่ไทยไม่น้อยกว่า 3 ปี
 • นักกีฬาที่เข้าร่วมการแข่งขันต้องเป็นนักกีฬาที่อยู่ในสังกัดทีมนั้นๆ (ตามระเบียบของสมาคม)
 • อนุญาตให้นักกีฬาลงแข่งขันตามรุ่นอายุที่กาหนดไว้เท่านั้น
 • ส่งรูปถ่ายและสาเนาเอกสารเพื่อยืนยันข้อมูลส่วนตัว
 • หนังสือเซนต์ยินยอมเข้าร่วมการแข่งขันจากผู้ปกครอง
 • นักกีฬาที่เข้าร่วมการแข่งขันรายการนี้ จะสามารถเข้าร่วมคัดตัวเป็นนักกีฬาทีมชาติ

กฎ-กติกาการแข่งขัน1

 • ทีมต้องมีนักกีฬาขั้นต่า 8คนและสูงสุดไม่เกิน 16คน (ไม่รวมผู้รักษาประตู)
 • ทีมสามารถส่งรายชื่อโค้ชและเข้าเบนซ์นักกีฬาได้ไม่เกิน 3คน
 • ในแต่ละทีมต้องมีชุดแข่งขันทั้งหมด 2 ชุด Home –ชุดแข่งสีเข้มAway –ชุดแข่งสีขาว
 • นักกีฬาทุกคนต้องใส่ชุดแข่งและถุงแข้งเหมือนกัน เบอร์หลังชุดแข่งต้องตรงตามที่แจ้งไว้ตอนลงทะเบียน
 • นักกีฬาทุกคนต้องใส่Neckguardและ Faceguard แบบเต็มหน้า
 • นักกีฬาและโค้ชต้องแสดงบัตรก่อนเข้าเบนซ์นักกีฬา ไม่มีบัตรไม่สามารถลงแข่งขันได้
 • หลังจบเกมส์การแข่งขันโค้ชเซนต์รับทราบสถิติของนักกีฬา หลังจากนั้นไม่สามารถแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงได้
 • อนุญาตให้ผู้จัดการทีม หรือโค้ชสามารถยื่นหนังสือร้องเรียนเกี่ยวกับการตัดสินของกรรมการได้ไม่เกิน 3 ครั้ง (ทาได้หลังเกมส์จบไม่เกิน 1 ชั่วโมง)
 • ไม่อนุญาตให้ผู้ไม่เกี่ยวข้องมาแจ้งร้องเรียนเรื่องต่างๆ รวมถึงแจ้งเปลี่ยนแปลงสถิติของนักกีฬา
 • ขอความร่วมมือให้โค้ชทุกคนแต่งกายให้สุภาพ ใส่กางเกงขายาว รองเท้าผ้าใบ
 • ขอความร่วมมือโค้ชไม่ใช้คาที่ไม่สุภาพ หรือแสดงกิริยาที่ไม่สุภาพระหว่างการแข่งขัน

กฎ-กติกาการแข่งขัน 2

 •  ใช้กฎ-กติกาการแข่งขันของ IIHF
 •  Icing นับจากเส้นบลูไลน์ของฝ่ายตั้งรับ
 • เกมส์การแข่งขันไม่มี Body contact
 •  เวลา Penaltyจะหยุดทุกครั้งที่กรรมการเป่าหยุดเกมส์
 • เรื่องของการหยุดเวลาการแข่งขัน กรรมการด้านในสนามเป็นผู้มีอานาจในการหยุดเวลาเท่านั้น
 • นักกีฬาที่ได้รับโทษ 4ครั้ง ในเกมส์นั้นๆ จะมีผลถูกออกจากเกมส์นั้นทันที และโดนโทษห้ามลงแข่งขันในเกมส์ถัดไป 1เกมส์
 • นักกีฬาที่โดนโทษ 10นาที 2ครั้งในเกมส์นั้นๆ จะมีผลถูกออกจากเกมส์นั้นทันที และโดนโทษห้ามลงแข่งขันในเกมส์ถัดไป 1เกมส์
 • นักกีฬาที่โดนโทษออกจากเกมส์ 2ครั้ง จะถูกตัดสิทธิ์การแข่งขันในเกมส์ที่เหลือทั้งหมด
 • การชกต่อยระหว่างการแข่งขัน มีผลให้ออกจากเกมส์ทันที
 • หลังจบเกมส์ ถ้ามีนักกีฬาเข้าไปทา Penaltyผู้เล่นฝ่ายตรงข้าม จะโดนโทษห้ามลงแข่งขันในเกมส์ถัดไป 1 เกมส์

รางวัลของการแข่งขัน

 • ถ้วยรางวัลชนะเลิศ
 • เหรียญรางวัลชนะเลิศ
 • เหรียญรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
 • เหรียญรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2
 • รางวัลผู้เล่นยอดเยี่ยมทุกเกมส์การแข่งขัน
 • รางวัลผู้เล่นยอดเยี่ยมในตาแหน่งต่างๆ
 • นักกีฬาทุกคนที่เข้าแข่งขันจะได้รับใบ certificate จากทางสมาคมกีฬาฮอกกี้น้าแข็งแห่งประเทศไทย
 • ทีมจะได้รับใบ certificate รับรองเข้าร่วมการแข่งขันจากทางสมาคมกีฬาฮอกกี้น้าแข็งแห่งประเทศไทย

ระเบียบในการรับเงินมัดจาคืน

 • ทีมไม่สามารถถอนตัวออกจากการแข่งขันได้
 • ทีมจะต้องลงแข่งขันให้ครบทุกเกมส์การแข่งขัน
 • นักกีฬาจะต้องลงแข่งขันตามที่รุ่นที่กาหนดไว้
 • ไม่มีการเพิ่มหรือเปลี่ยนแปลงตัวนักกีฬาหลังจากส่งรายชื่อนักกีฬาตามวันที่กาหนด
 • นักกีฬา โค้ช หรือผู้ปกครองไม่ลงข้อความหรือรูปภาพในสื่อออนไลน์ที่ส่งผลไม่ดีต่อการจัดการแข่งขัน
 • นักกีฬา โค้ช หรือผู้ปกครองไม่แสดงวาจา กิริยา ที่ไม่สุภาพตลอดระยะเวลาการแข่งขัน
 • นักกีฬา โค้ช หรือผู้ปกครองไม่มีการทะเลาะ วิวาทตลอดระยะเวลาการแข่งขัน

สมาคมกีฬาฮอกกี้น้าแข็งแห่งประเทศไทย

ติดต่อสมัครเข้าร่วมแข่งขัน
Tel :คุณป๊อป 095-99115142 , คุณคิโด้ 086-6677051 , คุณผึ้ง 089-6959966
Line : phung_4
E-mail : ihat.th2019@gmail.com
Website :www.icehockeythailand.org