Month: March 2022

วันพฤหัสบดีที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2565 นายกสมาคมกีฬาฮอกกี้น้ำแข็งแห่งประเทศไทย: หม่อมหลวง กฤษฎา เกษมสันต์ และเลขาสมาคม นางสาววัลลีย์ แสงวิลัย พร้อมทั้งผู้จัดการทีม นายภัทรณัฏฐ์...