ประกาศ สมาคมกีฬาฮอกกี้น้าแข็งแห่งประเทศไทย
เรื่อง รายชื่อนักกีฬาฮอกกี้น้ำแข็งตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมการแข่งขัน

ด้วยสมาคมกีฬาฮอกกี้น้ำแข็งแห่งประเทศไทย ได้ส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันฮอกกี้น้ำแข็งรายการ 2024 IIHF Ice Hockey World Championship Division III, Group A ณ ประเทศคีร์กีซสถาน เพื่อให้การดำเนินการดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อยบรรลุวัตถุประสงค์ จึงขอประกาศรายชื่อนักกีฬาฮอกกี้น้ำแข็งตัวแทนประเทศไทย จำนวน 18 คน ดังนี้

 1. นายเค็น เอ็ดวิน ซินเบอร์น
 2. นายปภาณ ธนเกริกเกียรติ
 3. นายเทวินทร์  ชาติสุวรรณ
 4. นายอารยะ  วัฒนปัญญากุล
 5. นายชยุตพล  กูลรัตน์
 6. นายรามิล  จันทร์อุไร
 7. นายยอน มิคไคล์  อิซัคส์สัน
 8. นายนิโคลาส ชาร์ล  แลมสัน
 9. นายแพทริก  ฟอร์สเนอร์
 10. นายมาซาโต  คิตายามะ
 11. นายภานุรุจ  สุวชิรัตน์
 12. นายพันธุ์เดช  คูหาแก้ว
 13. นายณกฤต  สุทธิวิจิตโต
 14. นายรักษ์ชัย  สุขวิบูลย์
 15. นายปัณณ์  หงษ์สวัสดิ์
 16. นายชนกชนม์  ลิ้มปิ่นเพชร
 17. นายเบนจามิน เดวิด คลายเนสเช
 18. นายภัทรพล  อังกูลพัฒนาสุข

ประกาศ ณ วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2567

(หม่อมหลวงกฤษฎา เกษมสันต์)
นายกสมาคมกีฬาฮอกกี้น้าแข็งแห่งประเทศไทย