สมาคมกีฬาฮอกกี้น้ำแข็งแห่งประเทศไทย
Ice Hockey Association of Thailand

Blog

การอบรมผู้ตัดสินกีฬาฮอกกี้น้ำแข็ง ประจำปี 2564

การอบรมผู้ตัดสินกีฬาฮอกกี้น้ำแข็ง ประจำปี 2564

(4-12-2564 : 8.30 น.) สมาคมกีฬาฮอกกี้น้ำแข็งแห่งประเทศไทย การกีฬาแห่งประเทศไทย และสหพันธ์ฮอกกี้น้ำแข็ง IIHF ได้จัดอบรมกรรมการผู้ตัดสินกีฬาฮอกกี้น้ำแข็งประจำปี 2564 ระหว่างวันที่ 4-6 ธันวาคม ณ โรงแรม คูณ สมุทรปราการ โดยมี หม่อมหลวง กฤษฎา เกษมสันต์ นายกสมาคมกีฬาฮอกกี้น้ำแข็งแห่งประเทศไทยเป็นประธานในการเปิดอบรม และได้เชิญวิทยากรจาก สหพันธ์กีฬาฮอกกี้น้ำแข็งนานาชาติ (International Ice Hockey Federation – IIHF) Mr.Marc Verlinden จากประเทศเบลเยียม มาเป็นวิทยากรผู้ฝึกอบรมครั้งนี้ โดยวัตถุประสงค์ในการอบรมครั้งนี้เพื่อพัฒนาผู้ตัดสินที่ผ่านการอบรมใน Level 1 ที่มีประสบการณ์ในการตัดสินการแข่งขันมาแล้ว ไม่น้อยกว่า 1 ปี และเป็นผู้ที่ชื่นชอบในกีฬาฮอกกี้น้ำแข็ง และมีความสนใจร่วมในการตัดสินการแข่งขันฮอกกี้น้ำแข็งระดับประเทศและระดับนานาชาติ สมาคมฮอกกี้น้ำแข็งแห่งประเทศไทย ได้เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมการอบรมได้มีส่วนร่วมเป็นผู้ตัดสินการแข่งขัน ซึ่งผู้ที่ผ่านการอบรมจะได้รับความเพลิดเพลินและสนุกกับการแข่งขันฮอกกี้น้ำแข็ง สิ่งที่ได้จากการพัฒนาผู้ตัดสิน ไม่เพียงแต่จะสร้างคุณประโยชน์ให้กับผู้ผ่านการฝึกอบรม แต่ยังส่งผลลัพธ์ถึงผู้เล่น ผู้ฝึกสอนและผู้ชมกีฬาอีกด้วย

นายกสมาคมฮอกกี้น้ำแข็งฯ ให้โอวาทนักกีฬาฮอกกี้น้ำแข็งหญิงก่อนดราฟตัวเพื่อเข้าร่วมแข่งขัน

นายกสมาคมฮอกกี้น้ำแข็งฯ ให้โอวาทนักกีฬาฮอกกี้น้ำแข็งหญิงก่อนดราฟตัวเพื่อเข้าร่วมแข่งขัน

วันที่ 27-11-2564 เวลา 17.00 น. :  ม.ล.กฤษฎา เกษมสันต์ นายกสมาคมกีฬาฮอกกี้น้ำแข็งแห่งประเทศไทย พร้อมทั้งนางสาววัลลีย์ แสงวิลัย เลขาธิการสมาคมฯ ได้เข้าสังเกตุการณ์การดราฟตัวนักกีฬาเพื่อแบ่งทีมการแข่งขันรายการ Thailand Youth Ice Hockey Championship 2021 ทีลาน  Imperial World Ice Skating   โดยมีนักกีฬาฮอกกี้น้ำหญิงจำนวน 38 คน และผู้รักษาประตู 3 คน รวมทั้งหมด 41 คน เข้ารับการดราฟตัว ม.ล.กฤษฎา เกษมสันต์ กล่าวว่า “วัตถุประสงค์ในการมาดราฟตัววันนี้ เพื่อแบ่งทีมผู้เล่นเข้าร่วมแข่งขันที่ทางสมาคมได้จัดขึ้น โดยการดราฟตัวในครั้งนี้มีนักกีฬาทั้งหมด 38 คน ที่จะเข้าร่วมแข่งขัน ซึ่งจะแบ่งออกเป็น 4 ทีม โดยใช้ชื่อทีมว่า Thailand Women Select Blue,Green,White,Yellow เพื่อให้ผู้เล่นแต่ละทีมมีทักษะการเล่นที่ใกล้เคียงกัน โดยมอบหมายให้โค้ชผู้ฝึกสอนกีฬาฮอกกี้น้ำแข็งทีมชาติไทย โยฮานนี่ (Juhani…

เลขาสมาคมฯ ร่วมประชุมตัวแทนสโมสรและจับฉลากแบ่งสายการแข่งขันกีฬาฮอกกี้น้ำแข็ง

เลขาสมาคมฯ ร่วมประชุมตัวแทนสโมสรและจับฉลากแบ่งสายการแข่งขันกีฬาฮอกกี้น้ำแข็ง

วันที่ 23-11-2564 เวลา 11.00 น. นางสาววัลลีย์ แสงวิลัย เลขาธิการสมาคมกีฬาฮอกกี้น้ำแข็งแห่งประเทศไทย ได้เป็นประธานการประชุมกับตัวแทนสโมสรและคณะจัดการแข่งขันกีฬาฮอกกี้น้ำแข็ง รายการ “Thailand Youth Ice Hockey Championship 2021” ณ ห้องประชุม 217 ราชมังคลากีฬาสถาน การกีฬาแห่งประเทศไทย เพื่อรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับกฎกติกาและรายละเอียดการแข่งขัน และคุณสมบัติของผู้ร่วมการแข่งขัน รวมทั้งแนวทางการปฏิบัติเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด 19 ช่วงการแข่งขันให้เป็นไปตามมาตรการป้องกันตามที่รัฐบาลกำหนด ทั้งนี้รายการแข่งขันจะมีขึ้นในวันที่ 17-20 ธันวาคม 2564 ที่ซับซีโร่ เมกาบางนา (Sub-Zero Ice Skate Club) ตั้งอยู่บนชั้น 2 ของ ศูนย์การค้าเมกาบางนา โดยมีทีมที่เข้าร่วมแข่งขันทั้งหมด 29 ทีม แบ่งเป็นการแข่งขันระดับเยาวชนอายุตั้งแต่ 8-18 ปี แบ่งออกเป็น 6 รุ่น คือ รุ่นอายุต่ำกว่า 8 ปี จำนวน 4…

สมาคมฯ ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมผู้ตัดสินกีฬาฮอกกี้น้ำแข็ง ประจำปี 2564

สมาคมฯ ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมผู้ตัดสินกีฬาฮอกกี้น้ำแข็ง ประจำปี 2564

ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมผู้ตัดสินกีฬาฮอกกี้น้ำแข็ง ประจำปี 2564 ตามข้อบังคับของสหพันธ์กีฬาฮอกกี้น้ำแข็งนานาชาติ  (International Ice Hockey Federation – IIHF) ระบุให้ประเทศสมาชิกต้องทำการอบรมผู้ตัดสินกีฬาฮอกกี้น้ำแข็ง เพื่อเป็นการพัฒนาความรู้ ทักษะและ ประสบการณ์ของผู้ตัดสิน อีกทั้งการอมรมนี้ยังเป็นเกณฑ์ที่ IIHF ใช้ในการพิจารณาให้ทีมชาติไทย ผ่านเข้าไปร่วมการแข่งขันไอซ์ฮอกกี้ระดับ World Championships สมาคมฯ จึงได้มีการจัดอบรมผู้ตัดสินฮอกกี้น้ำแข็ง ประจำปี 2564 ขึ้นระหว่างวันที่ 4-6 ธันวาคม 2564 ที่โรงแรมคูณ สมุทรปราการ (ภาคทฤษฎี) และ ลานซับซีโร่ เมกา บางนา(ภาคปฎิบัติ) โดยในการจัดฝึกอบรมในครั้งนี้ทางสมาคมฯ ได้เชิญผู้เชี่ยวชาญของ สหพันธ์กีฬาฮอกกี้น้ำแข็งนานาชาติ  (International Ice Hockey Federation – IIHF) Mr.Marc Verlinden จากประเทศเบลเยียม มาเป็นวิทยากรผู้ฝึกอบรม จึงขอเรียนเชิญผู้สนใจเข้าร่วมการรับฝึกอบรม (จำกัดผู้เข้าร่วมการฝึกอบรม 30 ท่านเท่านั้น) รับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ที่สมาคมฮอกกี้น้ำแข็งแห่งประเทศไทย ชั้น 17…

ประกาศรายชื่อทีมที่เข้าร่วมการแข่งขัน THAILAND YOUTH ICE HOCKEY CHAMPIONSHIP 2021

ประกาศรายชื่อทีมที่เข้าร่วมการแข่งขัน THAILAND YOUTH ICE HOCKEY CHAMPIONSHIP 2021

ประกาศรายชื่อทีมที่เข้าร่วมการแข่งขัน “THAILAND YOUTH ICE HOCKEY CHAMPIONSHIP 2021” ในแต่ละรุ่นอายุ กำหนดให้ทุกทีมส่งรายชื่อผู้เล่น ได้ไม่เกินวันที่ 20 พฤศจิกายน 2564 ผ่าน Email : Icehockeyorg.th@gmail.com ท่านสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มการส่งรายชื่อได้ที่ลิงค์นี้  TYIHC-2021-Registration-Form พร้อมทั้งชำระค่ามัดจำในการเข้าร่วมการแข่งขัน 10,000 บาท ต่อทีม(ทางสมาคมจะคืนเงินมัดจำให้หลังจบการแข่งขัน) ที่บัญชี : สมาคมกีฬาฮอกกี้น้ำแข็งแห่งประเทศไทย เลขที่บัญชี 014-2-77780-4 (ธนาคารทหารไทย)

สมาคมฯ ประกาศรายละเอียดการแข่งขัน THAILAND YOUTH ICE HOCKEY CHAMPIONSHIP 2021

สมาคมฯ ประกาศรายละเอียดการแข่งขัน THAILAND YOUTH ICE HOCKEY CHAMPIONSHIP 2021

การแข่งขันฮอกกี้น้ำแข็งชิงแชมป์เยาวชนแห่งประเทศไทย  17-20 ธันวาคม 2564 วัตถุประสงค์ของการจัดการแข่งขัน เนื่องด้วยการกีฬาแห่งประเทศไทยมีนโยบายให้สมาคมกีฬาฮอกกี้น้ำแข็งแห่งประเทศไทย ทำการพัฒนาศักยภาพนักกีฬาในระดับเยาวชน และประชาสัมพันธ์กีฬาฮอกกี้น้ำแข็งให้ประชาชนทั่วไปได้รู้จักมากขึ้น ทั้งนี้ทางสมาคมได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการพัฒนานักกีฬาในระดับเยาวชนจึงได้จัดการแข่งขันรายการชิงแชมป์เยาวชนแห่งประเทศไทยขึ้นเพื่อเป็นการพัฒนานักกีฬาสู่ทีมชาติในอนาคตซึ่งปัจจุบันทางสมาคมได้ทำการส่งนักกีฬาทีมชาติไทยเข้าแข่งขันระดับนานาชาติในหลายรายการ ดังนั้นทางสมาคมจึงได้ทำการจัดการแข่งขันรายการเยาวชนชิงแชมป์ประเทศไทย 2564 ที่ Subzero, Mega Bangna, กรุงเทพฯ เพื่อเป็นไปตามนโยบายของการกีฬาแห่งประเทศไทย ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียดการแข่งขัน TYIHC-2021-RULES-AND-REGULATIONS ดาวน์โหลดหนังสือยืมตัวนักกีฬา  หนังสือขอยืมตัวนักกีฬาข้ามสโมสร 

สมาคมฯ ประกาศจัดการแข่งขันฮอกกี้น้ำแข็ง Thailand Youth Ice Hockey Championship 2021

สมาคมฯ ประกาศจัดการแข่งขันฮอกกี้น้ำแข็ง Thailand Youth Ice Hockey Championship 2021

สมาคมกีฬาฮอกกี้น้ำแข็งแห่งประเทศไทย ร่วมจัดการแข่งขันฮอกกี้น้ำแข็ง “Thailand Youth Ice Hockey Championship 2021” ระหว่างวันที่ 17-20 ธันวาคม 2564 ที่ ซับซีโร่ ไอซ์ สเก็ต คลับ สาขาเมกา บางนา ภายใต้การจัดการแข่งขันในรูปแบบ  New Normal งดการเข้าชมการแข่งขันในสนาม ตามกฎกติกาที่รัฐบาลกำหนด โดยการสนับสนุนจาก การกีฬาแห่งประเทศไทย และ กองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ เพื่อให้การแข่งขันเป็นไปตามความเรียบร้อย สมาคมฯ จึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการแข่งขัน กำหนดหน้าที่ปฏิบัติงาน โดยแต่งตั้ง นายณัฐวุฒิ  เจริญศรีพงษา เป็นประธาน, นายวราวุฒิ บูลกูล รองประธาน, นายกษณุ หาญไชยพิบูลย์กุล ที่ปรึกษา, นายชัยยุทธ บุญฑริกรัตน์ กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์, นายพิพัฒน์ เชิดชิด กรรมการฝ่ายสถานที่, นางสุนิสา บูลกูล กรรมการฝ่ายประสานงาน, และนายประเสริฐ ศรีตะบวรไพบูลย์ กรรมการฝ่ายประสานงาน เพื่อให้คณะกรรมการจัดการแข่งขันอำนวยการประสานงานและกำกับดูแล…

1 2 3 11