Ice Hockey Association of Thailand
สมาคมกีฬาฮอกกี้น้ำแข็งแห่งประเทศไทย

ประกาศเกียรติคุณนักกีฬาดีเด่น วันกีฬาแห่งชาติ ประจำปี 2562

การกีฬาแห่งประเทศไทย กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กำหนดจัดงานประกาศเกียรติคุณนักกีฬาดีเด่น เนื่องในวันกีฬาแห่งชาติ ประจำปี 2562  ในวันจันทร์ที่ 16 ธันวาคม 2562  เวลา 11.00-17.00 น. ณ อินดอร์สเตเดี้ยม สนามกีฬาหัวหมาก การกีฬาแห่งประเทศไทย

งานประกาศเกียรติคุณนักกีฬาและบุคลากรทางการกีฬาดีเด่น เนื่องในวันกีฬาแห่งชาติ ประจำปี 2562 เป็นงานที่จัดขึ้น เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระปรีชาสามารถของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่ทรงเป็นนักกีฬาตัวแทนของชาติไทย และได้รับการทูลเกล้าฯ ถวายเหรียญทองจากการแข่งขันกีฬาเรือใบ ในการแข่งขันกีฬาแหลมทอง ครั้งที่ 4 และเพื่อเป็นการกระตุ้นเตือนให้ประชาชนชาวไทยเห็นคุณค่าความสำคัญของการกีฬา และประกาศเกียรติคุณแก่นักกีฬาและบุคลากรทางการกีฬาที่มีผลงานดีเด่น ซึ่งมีผู้ได้รับรางวัลจากกีฬาฮอกกี้น้ำแข็ง ได้แก่ 

  1. นายฮิเดกิ นากายาม่า
  2. นางสาวศิริกาญจน์ จิตตรีศิลป์