ผลงานของนักกีฬา

สมาคมกีฬาฮอกกี้น้ำแข็งแห่งประเทศไทยได้ส่งนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมการแข่งขันในรายการต่างๆ ดังนี้

ลำดับ รายการ 📋วันที่ สถานที่ 🏅ผลงาน
1 ทีมชาติไทยรุ่นอายุ 18 ปี ขึ้นไป ได้เข้าร่วมการแข่งขันเอเชี่ยนเกมส์ฤดูหนาว
( 5th Winter Asian Games Aomori 2003 )
1-8 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2546 ประเทศญี่ปุ่น อันดับที่ 5
2 ส่งเยาวชนไทยและเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมการอบรมพัฒนากีฬาฮอกกี้น้ำแข็งของสหพันธ์กีฬาฮอกกี้น้ำแข็งนานาชาติ (IIHF) 8-14 สิงหาคม พ.ศ. 2547 ไทเป ประเทศไต้หวัน
3 ส่งเยาวชนไทยและเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมการอบรมพัฒนากีฬาฮอกกี้น้ำแข็งของสหพันธ์กีฬาฮอกกี้น้ำแข็งนานาชาติ (IIHF) 7-13 สิงหาคม พ.ศ. 2548 คุณหมิง ประเทศจีน
4 ส่งนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมการแข่งขัน รายการ 2005 Asian Cup Ice Hockey Tournament 15-18 ธันวาคม พ.ศ. 2548 ไทเป ประเทศไต้หวัน อันดับที่ 3
6 จัดการแข่งขันกีฬาฮอกกี้น้ำแข็งนานาชาติ รายการ IHAT International Ice Hockey Tournament 11-13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2549 ประเทศไทย อันดับที่ 1
7 ส่งนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมการแข่งขัน รายการ 2006 Hong kong International Ice Hockey Tournament 13-14 มีนาคม พ.ศ. 2549 ประเทศจีน อันดับที่ 3
8 ส่งเยาวชนไทยและเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมการอบรมพัฒนากีฬาฮอกกี้น้ำแข็งของสหพันธ์กีฬาฮอกกี้น้ำแข็งนานาชาติ (IIHF) 6-12 สิงหาคม พ.ศ. 2549 ไทเป ประเทศไต้หวัน
9 ส่งเยาวชนไทยและเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมการอบรมพัฒนากีฬาฮอกกี้น้ำแข็งของสหพันธ์กีฬาฮอกกี้น้ำแข็งนานาชาติ (IIHF) 29 ก.ค. – 4 ส..ค. พ.ศ. 2550 ประเทศจีน
10 ทีมชาติไทยเข้าร่วม การแข่งขันเอเชี่ยนเกมส์ฤดูหนาว
(6th Asian Winter Games Changchun 2007)
28 ก.ค. – 4 ส..ค. พ.ศ. 2550 ประเทศจีน อันดับที่ 7
11 การแข่งขันกีฬาฮอกกี้น้ำแข็ง รายการ 2008 Asian Champion Cup 23-27 เมษายน พ.ศ.2551 ประเทศจีน อันดับที่ 4
12 การแข่งขันกีฬาฮอกกี้น้ำแข็ง รายการ 2009 IIHF Challenge Cup of Asia 13-22 มีนาคม พ.ศ.2552 อาบูดาบี ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ อันดับที่ 2
13 การแข่งขันกีฬาฮอกกี้น้ำแข็ง รายการ 2010 IIHF Challenge Cup of Asia 29 มีนาคม – 4 เมษายน พ.ศ.2553 ไทเป ประเทศไต้หวัน อันดับที่ 3
14 ทีมชาติไทยเข้าร่วม การแข่งขันเอเชี่ยนเกมส์ฤดูหนาว
(7th Asian Winter Games Astana & Almaty 2011)
31 มกราคม – 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2554 คาซัคสถาน อันดับที่ 2
ในระดับพรีเมียร์ดิวิชัน
15 การแข่งขันกีฬาฮอกกี้น้ำแข็ง รายการ 2011 IIHF Challenge Cup of Asia 23 เมษายน – 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2554 คูเวต อันดับที่ 3
จาก 6 ประเทศ
16 ส่งเยาวชนไทยและเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมการอบรมพัฒนากีฬาฮอกกี้น้ำแข็งของสหพันธ์กีฬาฮอกกี้น้ำแข็งนานาชาติ (IIHF) 12-18 มิถุนายน พ.ศ.2554 อาบูดาบี ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
17 การแข่งขันกีฬาฮอกกี้น้ำแข็ง รายการ 2012 IIHF Challenge Cup of Asia 16-26 มีนาคม พ.ศ.2555 ประเทศอินเดีย อันดับที่ 2
จาก 7 ประเทศ
18 การแข่งขันกีฬาฮอกกี้น้ำแข็ง รายการ 2012 IIHF U 18 Challenge Cup of Asia 31 มีนาคม – 7 เมษายน พ.ศ.2555 อาบูดาบี ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ อันดับที่ 1
จาก 5 ประเทศ
19 การแข่งขันกีฬาฮอกกี้น้ำแข็ง รายการ 2013 IIHF Challenge Cup of Asia 16-24 มีนาคม พ.ศ.2556 กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย อันดับที่ 5
จาก 10 ประเทศ
20 ส่งนักกีฬาฮอกกี้น้ำแข็งหญิงเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาฮอกกี้น้ำแข็ง รายการ 2014 IIHF Women’s Challenge Cup of Asia 26-28 ธันวาคม พ.ศ.2556 เขตบริหารพิเศษฮ่องกง อันดับที่ 2
จาก 4 ประเทศ
21 การแข่งขันกีฬาฮอกกี้น้ำแข็ง รายการ 2014 IIHF Challenge Cup of Asia 16-22 มีนาคม พ.ศ.2557 อาบูดาบี ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ อันดับที่ 4
จาก 6 ประเทศ
22 การแข่งขันกีฬาฮอกกี้น้ำแข็ง รายการ 2015 IIHF Women’s Challenge Cup of Asia 6-7 พฤศจิกายน พ.ศ.2557 ประเทศไต้หวัน อันดับที่ 3
จาก 3 ประเทศ
23 การแข่งขันกีฬาฮอกกี้น้ำแข็ง รายการ 2015 IIHF Challenge Cup of Asia 14-19 มีนาคม พ.ศ.2558 ประเทศไต้หวัน อันดับที่ 4
จาก 5 ประเทศ
24 การแข่งขันกีฬาฮอกกี้น้ำแข็ง รายการ 2016 IIHF Challenge Cup of Asia 12-18 มีนาคม พ.ศ.2559 อาบูดาบี ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ อันดับที่ 4
จาก 5 ประเทศ
25 การแข่งขันกีฬาฮอกกี้น้ำแข็ง รายการ 2016 IIHF Women’s Challenge Cup of Asia 21-26 มีนาคม พ.ศ.2559 ประเทศไต้หวัน อันดับที่ 2
จาก 5 ประเทศ
26 ทีมชาติไทยเข้าร่วม การแข่งขันเอเชี่ยนเกมส์ฤดูหนาว
(8th Asian Winter Games Sapporo & Obihiro 2017) ทีมชาย
19 – 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2560 ประเทศญี่ปุ่น อันดับที่ 1
จาก 6 ประเทศ
ทีมชาติไทยเข้าร่วม การแข่งขันเอเชี่ยนเกมส์ฤดูหนาว
(8th Asian Winter Games Sapporo & Obihiro 2017) ทีมหญิง
19 – 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2560 ประเทศญี่ปุ่น อันดับที่ 5
จาก 6 ประเทศ
27 การแข่งขันมหกรรมกีฬาภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (29th SEA Games Kuala Lumpur 2017) 20 – 24 สิงหาคม พ.ศ.2560 ประเทศมาเลเซีย อันดับที่ 2 (เหรียญเงิน)
28 การแข่งขันกีฬาฮอกกี้น้ำแข็ง รายการ 2018 IIHF Women’s Challenge Cup of Asia 8-11 มีนาคม พ.ศ.2561 ประเทศมาเลเซีย อันดับที่ 3
จาก 4 ประเทศ
29 การแข่งขันกีฬาฮอกกี้น้ำแข็ง รายการ 2018 IIHF Challenge Cup of Asia 3-8 เมษายน พ.ศ.2561 ประเทศฟิลิปปินส์ อันดับที่ 2
จาก 5 ประเทศ
30 การแข่งขันกีฬาฮอกกี้น้ำแข็ง รายการ 2019 IIHF U20 Challenge Cup of Asia 3-8 ธันวาคม พ.ศ.2561 ประเทศมาเลเซีย อันดับที่ 1
จาก 4 ประเทศ
31 การแข่งขันกีฬาฮอกกี้น้ำแข็ง รายการ 2019 IIHF World Championship Division III, Qualification Tournament 31 มีนาคม – 6 เมษายน พ.ศ.2562 ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ อันดับที่ 3
จาก 6 ประเทศ
32 การแข่งขันกีฬาฮอกกี้น้ำแข็ง รายการ 2019 IIHF Women’s Challenge Cup of Asia 14-19 เมษายน พ.ศ.2562 ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ อันดับที่ 1
จาก 5 ประเทศ
33 ส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาฮอกกี้น้ำแข็ง รายการ 2019 Olympic Pre-Qualification Round I, Group O 7-10 พฤศจิกายน พ.ศ.2562 ประเทศจีน อันดับที่ 2 ของกลุ่ม
จาก 4 ประเทศ
34 การแข่งขันกีฬาฮอกกี้น้ำแข็ง รายการ 2022 IIHF World Championship Division III, Group B 13-18 มีนาคม พ.ศ.2566 สาธารณรัฐแอฟริกาใต้ อันดับที่ 2
จาก 3 ประเทศ
35 การแข่งขันกีฬาฮอกกี้น้ำแข็ง รายการ 2023 IIHF Ice Hockey U18 Asia and Oceania Championship 11-17 มีนาคม พ.ศ.2566 ประเทศมองโกเลีย อันดับที่ 5
จาก 6 ประเทศ
36 การแข่งขันกีฬาฮอกกี้น้ำแข็ง รายการ 2023 IIHF Ice Hockey U18 World Championship Division III, Group B 13-16 มีนาคม พ.ศ.2566 สาธารณรัฐแอฟริกาใต้ อันดับที่ 3
จาก 4 ประเทศ
37 การแข่งขันกีฬาฮอกกี้น้ำแข็ง รายการ 2023 IIHF Ice Hockey World Championship Division III, Group A 17-23 เมษายน พ.ศ.2566 สาธารณรัฐแอฟริกาใต้ อันดับที่ 4
จาก 5 ประเทศ
38 การแข่งขันกีฬาฮอกกี้น้ำแข็ง รายการ 2023 IIHF Ice Hockey Women’s Asia and Oceania Championship 30 เมษายน – 7 พฤษภาคม พ.ศ.2566 ประเทศไทย อันดับที่ 1
จาก 8 ประเทศ
39 การแข่งขันกีฬาฮอกกี้น้ำแข็ง รายการ 2023 Men’s Olympic Ice Hockey Qualification Tournament Tilburg Netherlands, Round 2, Group L 10–20 ธันวาคม พ.ศ. 2566 ราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์ อันดับที่ 4
จาก 4 ประเทศ
40 การแข่งขันกีฬาฮอกกี้น้ำแข็ง รายการ 2024 IIHF Ice Hockey U18 World Championship Division III, Group B 2-9 มีนาคม พ.ศ.2567 สาธารณรัฐแอฟริกาใต้ อันดับที่ 3
จาก 4 ประเทศ
41 การแข่งขันกีฬาฮอกกี้น้ำแข็ง รายการ 2024 IIHF Ice Hockey World Championship Division III, Group A 9-17 มีนาคม พ.ศ.2567 ประเทศคีร์กีซสถาน อันดับที่ 1
จาก 6 ประเทศ
42 การแข่งขันกีฬาฮอกกี้น้ำแข็ง รายการ 2024 IIHF Ice Hockey Women’s World Championship Division III, Group B 22-31 มีนาคม พ.ศ.2567 ประเทศเอสโตเนีย อันดับที่ 1
จาก 5 ประเทศ