สมาคมกีฬาฮอกกี้น้ำแข็งแห่งประเทศไทย ขอแจ้งให้นักกีฬาและบุคลากรกีฬา (ทุกฝ่าย) ด้วยสมาคมฯ ได้รับแจ้งจากกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ

เรื่อง รับสมัครนักกีฬาและบุคลากรกีฬา เพื่อขอรับทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 

ด้วยกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ มีวัตถุประสงค์ตามพระราชบัญญัติการกีฬาแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2558 (5) สนับสนุนทุนการศึกษาแก่นักกีฬาและบุคลากรกีฬา ที่มีผลงานการแข่งขันและสร้างชื่อเสียงให้แก่ประเทศชาติ เพื่อเป็นการส่งเสริมความก้าวหน้าในการดำเนินชีวิตแก่นักกีฬาหรือบุคลากรกีฬาเป็นประจำทุกปี โดยให้การสนับสนุนตั้งแต่ปีการศึกษา 2548 จนถึงปัจจุบัน

กองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ การกีฬาแห่งประเทศไทย ขอเรียนแจ้งการกำหนดเปิดรับสมัครการขอรับการสนับสนุนทุนการศึกษาของนักกีฬาและบุคลากรกีฬา ที่มีผลงานด้านการกีฬา และผลการเรียนที่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของกองทุน ประจำปีการศึกษา 2565 โดยมีรายละเอียด ดังนี้

รายละเอียดเอกสารด้านล่างนี้

[download id=”544″]