สมาคมกีฬาฮอกกี้น้ำแข็งแห่งประเทศไทย
Ice Hockey Association of Thailand

เปิดรับสมัครขอรับทุนการศึกษาของนักกีฬาและบุคลากรกีฬา ประจำปีการศึกษา 2562

[:th]ประกาศ…..เปิดรับสมัครขอรับทุนการศึกษาของนักกีฬาและบุคลากรกีฬา ประจำปีการศึกษา 2562

 1. รายละเอียดการเปิดรับสมัครขอรับทุนการศึกษาของนักกีฬาและบุคลากรกีฬา ประจำปีการศึกษา 2562
  *ขั้นตอนการขอรับการสนับสนุน และการพิจารณาให้ทุนการศึกษาฯDownload เอกสารการเปิดรับสมัคร
 2. แบบคำขอรับทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562
   Download แบบคำขอรับทุน

 [:en]ประกาศ…..เปิดรับสมัครขอรับทุนการศึกษาของนักกีฬาและบุคลากรกีฬา ประจำปีการศึกษา 2562

 1. รายละเอียดการเปิดรับสมัครขอรับทุนการศึกษาของนักกีฬาและบุคลากรกีฬา ประจำปีการศึกษา 2562
  *ขั้นตอนการขอรับการสนับสนุน และการพิจารณาให้ทุนการศึกษาฯDownload เอกสารการเปิดรับสมัคร
 2. แบบคำขอรับทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562
   Download แบบคำขอรับทุน

[:]