ทุนการศึกษาของนักกีฬา

สมาคมกีฬาฮอกกี้น้ำแข็งแห่งประเทศไทย ขอแจ้งให้นักกีฬาและบุคลากรกีฬา (ทุกฝ่าย) ด้วยสมาคมฯ ได้รับแจ้งจากกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ เรื่อง รับสมัครนักกีฬาและบุคลากรกีฬา เพื่อขอรับทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565  ด้วยกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ มีวัตถุประสงค์ตามพระราชบัญญัติการกีฬาแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2558 (5)...