ประกาศ สมาคมกีฬาฮอกกี้น้ำแข็งแห่งประเทศไทย

เรื่อง ประกาศเรียกนักกีฬารายงานตัวเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นนักกีฬาตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมการแข่งขัน รายการ 2023 IIHF Ice Hockey World Championship Division III, Group A
******************************

เนื่องด้วยสมาคมกีฬาฮอกกี้น้ำแข็งแห่งประเทศไทย ได้ผ่านคัดเลือกจากสหพันธ์ฮอกกี้น้ำแข็งนานาชาติ (International Ice Hockey Federation) ให้เข้าร่วมการแข่งขันฮอกกี้น้ำแข็ง 2023 IIHF Ice Hockey World Championship Division III, Group A ระหว่างวันที่ 17-23 เมษายน 2566 ณ เมืองเคปทาวน์ ประเทศแอฟริกาใต้

เพื่อให้การดำเนินการดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อยบรรลุวัตถุประสงค์ สมาคมกีฬาฮอกกี้น้ำแข็งแห่งประเทศไทย ขอประกาศเรียกนักกีฬารายงานตัวเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นนักกีฬาตัวแทนประเทศไทย ตามรายชื่อดังต่อไปนี้

 1. MR. HIDEKI NAGAYAMA
 2. MR. JAN MIKAEL ISAKSSON
 3. MR. KEN EDVIN KINDBORN
 4. MR. KIM JUHANI AAROLA
 5. MR. MASATO KITAYAMA
 6. MR. PATRICK FORSTNER
 7. นายกฤตภาส จรัสวุฒิปรีดา
 8. นายชยุตพล กูลรัตน์
 9. นายณฐภัทร ลัคนทินากร
 10. นายณัฐเสฏฐ์ ผาติกุลเศรษฐ์
 11. นายธนชัย ศักดิ์ชัยเจริญกุล
 12. นายปภาณ ธนเกริกเกียรติ
 13. นายปุญญ์ หาญไชยพิบูลย์กุล
 14. นายปุญญ์ ผาสุขกิจวัฒนา
 15. นายพันธุ์เดช คูหาแก้ว
 16. นายพัฒน์ภูมิ ผาทอง
 17. นายภานุรุจ สุวชิรัตน์
 18. นายยิ่งพันธ์ เอกเกษมณรงค์
 19. นายรามิล จันทร์อุไร
 20. นายรักษ์ชัย สุขวิบูลย์
 21. นายสิทธินนท์ พรหมทอง
 22. นายอารยะ วัฒนปัญญากุล
 23. นายภัทรพล อังกูรพัฒนาสุข
 24. MR. BENJAMIN DAVID KLEINESCHAY
 25. นายปัณณ์ หงษ์สวัสดิ์
 26. นายกณิศ กิติเรียงลาภ
 27. นายชลพรรธน์ อิงครัตพิธากรณ์
 28. นายณกฤต สุทธิวิติโต
 29. นายพริษฐ์ จันทร์ธีรยุทธ์
 30. นายอธิษฐ์ ขุนราษฎร์
 31. นายตะวัน การบูรณ์
 32. นาย ธนะณัช กุลธัญญ์ธร
 33. นายชินภัทร อินทจักร์
 34. นายภูริช ธีระนุสรณ์กิจ
 35. นายเจมส์ ณ พิกุล แม็คอเลียร์
 36. นายภคิน งามหิรัญสกุล
 37. MR. DOMINIK VOLLENWEIDER
 38. MR. NICHOLAS CHARLES LAMPSON
 39. นายจันทพงษ์ เต็งสกุล
 40. MR. CHANOKCHON LIMPINPHET

ทั้งนี้ให้นักกีฬามารายงานตัวโดยพร้อมเพรียงกันในวันเสาร์ที่ 29 ตุลาคม 2565 เวลา 10:30 น. ณ ลานสเก็ตน้ำแข็ง Thailand International Ice Hockey Arena พระรามเก้า