ประกาศสมาคมกีฬาฮอกกี้น้ำแข็งแห่งประเทศไทย

ที่ 3/2566

เรื่อง รายชื่อนักกีฬาฮอกกี้น้ำแข็ง ทีมชาติไทย เข้าร่วมแข่งขัน

รายการ 2023 IIHF ICE HOCKEY WORLD CHAMPIONSHIP Division III, Group A


ตามที่ สมาคมกีฬาฮอกกี้น้ำแข็งแห่งประเทศไทย ได้ด้าเนินการคัดเลือกนักกีฬาฮอกกี้น้ำแข็ง ทีมชาติไทย เข้าร่วมแข่งขัน รายการ 2023 IIHF Ice Hockey World Championship Division III, Group A ระหว่างวันที่ 17-23 เมษายน 2566 ณ เมืองเคปทาวน์ สาธารณรัฐแอฟริกาใต้ สมาคมฯ จึงขอประกาศรายชื่อนักกีฬา จ้านวน 20 คน ที่ผ่านการคัดเลือกตัวเพื่อเดินทางไปแข่งขันรายการดังกล่าว มีรายชื่อดังต่อไปนี้

 1. นายกฤตภาส จรัสวุฒิปรีดา
 2. นายกิม ยูฮานิ อาร์รอล่า
 3. นายเค็น เอ็ดวิน ซินเบอร์น
 4. นายชนกชนม์ ลิ้มปิ่นเพชร
 5. นายชลพรรธน์ อิงครัตพิธากรณ์
 6. นายณัฐภัทร ลัคนทินากร
 7. นายเบนจามิน เดวิด คลายเนสเช
 8. นายปภาณ ธนเกริกเกียรติ
 9. นายปัณณ์ หงษ์สวัสดิ์
 10. นายปุญญ์ หาญไชยพิบูลย์กุล
 11. นายพันธุ์เดช คูหาแก้ว
 12. นายแพทริก ฟอร์สเนอร์
 13. นายภัทรพล อังกูลพัฒนาสุข
 14. นายมาซาโต คิตะยามะ
 15. นายยอน มิคไคล์ อิซัคส์สัน
 16. นายรักษ์ชัย สุขวิบูลย์
 17. นายรามิล จันทร์อุไร
 18. นายสิทธินนท์ พรหมทอง
 19. นายอารยะ วัฒนปัญญากุล
 20. นายฮิเดกิ นากายาม่า

ผู้ฝึกสอน : Mr. Tomas STASTNY

ผู้ช่วยผู้ฝึกสอน: Mr. James Edward SPECK


ประกาศ ณ วันที่ 31 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2566
(หม่อมหลวงกฤษฎา เกษมสันต์)
นายกสมาคมกีฬาฮอกกี้น้ำแข็งแห่งประเทศไทย