นักกีฬาของสมาคมกีฬาฮอกกี้น้ำแข็งผู้ได้รับทุนการศึกษา จากกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ รายชื่อดังต่อไปนี้

  1. นางสาวภวริศา ศักดิ์ชัยเจริญกุล
    มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เศรษฐศาสตร์อินเตอร์ ป.ตรี ปี1
  2. นายอธิษฐ์ ขุนราษฎร์
    จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร ป.ตรี ปี1

(ตรวจสอบรายละเอียดที่เว็บไซด์  https://nsdf.or.th/18450 )
ส่งสัญญาการรับทุนการศึกษาของนักกีฬาและบุคลากรทางการกีฬา และเอกสารที่เกี่ยวข้อง ภายในวันที่ 11 เมษายน 2567 ไปที่กองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ชั้น 3