ประกาศ สมาคมกีฬาฮอกกี้น้าแข็งแห่งประเทศไทย
เรื่อง รายชื่อนักกีฬาฮอกกี้น้าแข็งตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมการแข่งขัน

ด้วยสมาคมกีฬาฮอกกี้น้ำแข็งแห่งประเทศไทย ได้ส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันฮอกกี้น้ำแข็ง รายการ 2024 IIHF Ice Hockey U18 Asia and Oceania Championship ณ สาธารณรัฐอุซเบกิสถาน เพื่อให้การดำเนินการดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อยบรรลุวัตถุประสงค์ จึงขอประกาศรายชื่อนักกีฬาฮอกกี้น้้ำแข็งตัวแทนประเทศไทย นักกีฬาตัวจริง จำนวน 20 คน และนักกีฬาสำรอง จำนวน 4 คน รวม 24 คน ดังนี้

นักกีฬาตัวจริง จำนวน 20 คน

ตำแหน่ง : FORWARD 

 1. นายธนะณัช กุลธัญญ์ธร
 2. นายชินภัทร อินทจักร์
 3. นายณฐพัชร์ ผาทอง
 4. นายภูมิรพี ประเสริฐธรรมา
 5. นายชยพล จรัสกร
 6. นายธนัช ลิ้มปัญญากุล
 7. นายปริชญ์ดิศรณ์ ชัยสุทธิวงศ์
 8. นายตะวัน การบูรณ์
 9. นายสุธีมนต์ วรารัศมีนิธิกุล
 10. นายกีรติ ยะมาลี
 11. นายนิธิษ แสนเทศ
 12. นายกันต์ ดอมมินิก เบนฮาร์

ตำแหน่ง : DEFENSE

 1. นายณัฏฐ์ชยธร ญาณกรธนาพันธุ์
 2. นายปัญวรรธน์ ศรีประจิตติชัย
 3. นายอัครัช ขุนราษฎร์
 4. นายธภัทร มงคลรัตนชาติ
 5. นายเคนเน็ท นาธาน ทองสง
 6. นายปรินทร จอเจริญรักษ์

ตำแหน่ง : GOALKEEPER

 1. นายคิงส์ตัน จือ จุน พาน
 2. นายโอลิเวอร์ มาโนช คาลเวอร์

ผู้เล่นสำรอง 

 1. นายปัณณวิชญ์ หงษ์สวัสดิ์
 2. นายเจสัน ทองสง
 3. นายสิรดนัย สิริโปราณานนท์
 4. นายพรหมพนิต บรรดาประณีต บุณยทรรพ

ประกาศ ณ วันที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2567

(หม่อมหลวงกฤษฎา เกษมสันต์)
นายกสมาคมกีฬาฮอกกี้น้าแข็งแห่งประเทศไทย

U18 Asia & Oceania Championship