สมาคมกีฬาฮอกกี้น้ำแข็งแห่งประเทศไทย
Ice Hockey Association of Thailand

ประกาศรายละเอียดการคัดตัวนักกีฬา South east Asia Youth Cup 2019

ประกาศรายละเอียดการคัดตัวนักกีฬาเพื่อทำการฝึกซ้อมเตรียมเข้าร่วมการแข่งขัน South east Asia Youth Cup 2019 ในวันที่ 9 – 13 กันยายน 2019

คุณสมบัติ
นักกีฬาชาย U15

  • สัญชาติไทย
  • เกิดระหว่างปี ค.ศ. 2004 – ค.ศ. 2007

การคัดตัวเพื่อทำการฝึกซ้อมจะจัดขึ้น

  1. วันเสาร์ที่ 29 มิถุนายน 2019 ลานพระราม 9 เวลา 20:30 – 22:00
  2. วันอาทิตย์ที่ 7 กรกฎาคม 2019 ลานอิมพิเรียล สำโรง เวลา 21:00 – 22:30

ทั้งนี้นักกีฬาชายที่ไม่สามารถมาเข้าร่วมในวันดังกล่าว อนุโลมให้เข้าร่วมการคัดตัวเพื่อทำการฝึกซ้อมในวันของนักกีฬาหญิงได้


คุณสมบัติ
นักกีฬาหญิง U16

  • สัญชาติไทย
  • เกิดระหว่างปี ค.ศ. 2003 – ค.ศ. 2007

การคัดตัวเพื่อทำการฝึกซ้อมจะจัดขึ้น

  1. วันอาทิตย์ที่ 30 มิถุนายน 2019 ลานพระราม 9 เวลา 20:30 – 22:00
  2. วันเสาร์ที่ 6 กรกฎาคม 2019 ลานพระราม 9 เวลา 20:30 – 22:00

ทั้งนี้นักกีฬาหญิงที่ไม่สามารถมาเข้าร่วมในวันดังกล่าว อนุโลมให้เข้าร่วมการคัดตัวเพื่อทำการฝึกซ้อมในวันของนักกีฬาชายได้


เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยในการในการจัดการ ขอให้ผู้จัดการหรือตัวแทนของแต่ละสโมสร ส่ง email ขอแบบฟอร์มนำส่งรายชื่อนักกีฬาตามคุณสมบัติและที่มีความประสงค์ที่จะเข้าร่วมการคัดตัว มาที่ SEAYC19@GMAIL.COM และขอให้ผู้จัดการหรือตัวแทนของแต่ละสโมสรส่งคืนไฟล์ให้ภายในวันศุกร์ที่ 21 มิถุนายน 2019 เพื่อที่คณะทำงานจัดการแข่งขันจะได้จัดเตรียมใบสมัคร ผู้ฝึกสอน และสถานที่ฝึกซ้อมตามความเหมาะสม

ให้นักกีฬาระบุวันที่จะเข้าร่วมการคัดตัวเพื่อทำการฝึกซ้อมอย่างน้อย 1 ครั้ง และสามารถมาได้ 2 ครั้ง ทั้งนี้ไม่มีค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมแต่อย่างใด

ในวันคัดตัวเพื่อฝึกซ้อมในวันที่ 29 และ 30 มิถุนายนนี้ นักกีฬามาลงทะเบียนได้ตั้งแต่ เวลา 19:00 น. ที่บริเวณคาเฟ่ The Rink ลานพระราม 9 โคย

1. จัดเตรียมสำเนาพาสปอร์ตไทยของนักกีฬา

2. ตรวจทานข้อมูลและลงชื่อในใบสมัครการคัดตัวที่คณะทำงานฯ จัดทำไว้

3. ลงชื่อในใบรายชื่อตามวันที่มาฝึกซ้อม

สำหรับนักกีฬาที่ยังไม่มีพาสปอร์ตหรือพาสปอร์ตหมดอายุ อนุโลมให้ใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนไทยแทนก่อน

ลงลานเวลา 20:30 – 22:00 ขอให้นักกีฬาทุกท่านตรงต่อเวลาครับ

ขอบคุณครับ
คณะกรรมการจัดการแข่งขัน Southeast Asia Youth Cup 2019